(Last Updated On: 10. august 2021)

Ny podcast: Hvordan kommer man sig fra psykisk sygdom?

Det kan man blive klogere på, hvis man lytter med når tidligere patienter taler om, hvordan de er kommet sig fra psykisk sygdom.

En række nye podcastafsnit produceret af PsykInfo Region Sjælland dykker ned i nogle særlige temaer, som forskning har fundet vigtige for, at det enkelte menneske kan komme sig fra psykisk sygdom.

Personlige fortællinger

Hver podcast i rækken om personlig rehabilitering tager udgangspunkt i et af de fem temaer, som er en del af den model, der i psykiatrisk fagsprog går under forkortelsen CHIME (connectedness, hope, identity, meaning og empowerment).

I alle seriens afsnit medvirker ’EN AF OS’ ambassadører’, som er mennesker, der har egne erfaringer fra Psykiatrien og gennemlevet en rehabiliteringsproces. Deres personlige fortællinger er med til at udfolde nuancerne i, hvordan man kan komme sig fra psykisk sygdom.

Studerende Sophie Lai Andersen er ’EN AF OS-ambassadør’. Hun medvirker i afsnittet, der handler om samhørighed:

– I mit sygdomsforløb har det været vigtigt for mig at have familie og venner omkring mig og at indgå i forskellige fællesskaber, hvor vi har kunnet snakke om både op- og nedture. På den måde har jeg oplevet, at det ikke kun er min behandling i Psykiatrien, der har haft stor betydning for min recovery-proces, (rehabilitering/red.), men også min omgangskreds. Jeg fortæller om det i podcasten, fordi jeg håber, flere vil forstå, at det er individuelt, hvad der virker i forløbet med at få det bedre, forklarer Sophie Andersen.

Baseret på forskning

At dele erfaringer er udgangspunktet i seks nye podcastafsnit, der er en del af podcastserien ”Lad os tale om psykisk sygdom”.

Formålet med afsnittene er at skærpe forståelsen for den rolle, som personlig recovery spiller, dvs. det enkelte menneskes individuelle proces med at komme sig.

Karina Stjernegaard, konsulent i PsykInfo Region Sjælland, fortæller om baggrunden for podcastserien, som hun selv har været med til at udvikle og er medvirkende i:

– En række forskere har fundet frem til fem temaer, der går igen, når mennesker, der har gennemlevet en recovery-proces, beskriver, hvad der har haft betydning. Samhørighed med andre, at bevare håbet, at have et positivt selvbillede, at finde mening i livet og at have kontrol over sit liv er alt sammen faktorer, der spiller en vigtig rolle for at kunne komme sig. Det er almenmenneskelige elementer, som er væsentlige for livskvalitet og et meningsfuldt liv. Det betyder også, at vi skal være åbne for, at det er forskelligt, hvad der er meningsfuldt for den enkelte og at man sagtens kan leve et meningsfuldt og godt liv med f.eks. symptomer eller medicin. Podcastserien er både for mennesker, der selv er ramt af psykisk sygdom, deres pårørende og fagpersoner samt naturligvis også for alle andre, der er nysgerrige på emnet, siger Karina Stjernegaard.

Ellen K: Stor respekt

Det er et emne, som er stort og meget vigtigt i vort sundhedsvæsen, stor respekt, siger fysioterapeut og regionsmedlem Ellen Knudsen (K) i en kommentar.

Regionspolitiker Ellen Knudsen (K), valgt på Stevns, roser Region Sjællands nye podcastserie om psykisk syge. (Arkivfoto)

– For mig er det rigtig godt at der bliver sat fokus på psykisk sygdom. Alt for ofte, går “man” udenom, når lidelsen starter med psy…, i modsætning til somatiske lidelser, hvor patienter og behandlere har større mulighed for at kommunikere og formidle i “offentligt rum”. Jeg tog min uddannelse, som fysioterapeut i 1970’erne. Det var tiden , hvor ordet psykiatri blev indført. Indtil da blev patienterne betegnet, som sindslidende, siger hun og tilføjer:

– Jeg husker en mor, kort efter en fødsel, fortælle, at hun var glad for den nye betegnelse, diagnosen ’psykisk syg’, fordi hun “havde ikke ondt nogen steder og led således ikke i sit sind “, som hun udtrykte det.

Så det er et spændende tiltag til glæde og hjælp for de mange, der er berørt af psykisk sygdom; både for den, der er hovedperson, pårørende, bekendt eller behandler, slutter Ellen Knudsen.
sky

 

Fakta om PsykInfo og podcasten:

  • PsykInfo er psykiatrisk enhed for information, brugerstyring og recovery i Psykiatrien Region Sjælland og fungerer som rådgivnings- og udviklingsenhed.
  • PsykInfo tilbyder rådgivning, arrangementer og vidensformidling samt står bag udviklingsprojekter og indsatser, der har til formål at styrke brugerinddragelse og recoveryorientering samt at nedbryde tabu om psykisk sygdom.

Læs mere på www.regionsjaelland.dk/psykinfo

Find podcasten på:

  • Podbean: https://ladostale.podbean.com/
  • Podcasten findes også som Spotify og Apple podcast ved søgning på ”Lad os tale om psykisk sygdom”.
  • Hvert afsnit varer ca. 30 minutter.
  • Podcastserien produceres og udgives i et samarbejde mellem PsykInfo Region Sjælland og PsykInfo Region Syddanmark.

Skriv en kommentar