(Last Updated On: 3. maj 2019)

Ellen Knudsen (C), kritiserer styringen af Region Sjællands økonomi. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Politik: Region Sjællands økonomiske prognoser er ligeså dystre som for Stevns Kommune, og også regionen kæmper med at overskride udgiftsloftet.

Bedre end frygtet

Regionerne aftaler hvert år, hvor mange penge, man må bruge på sundhedsområdet. Region Sjælland brugte 20 millioner kroner mere end aftalt på sundhedsområdet og kommer dermed ud af 2018 med udgifter, der ligger tæt på udgiftsloftet.

– Det skal ses i forhold til, at vi sidste sommer stod til en overskridelse på 150 millioner kroner. Så resultatet for 2018 er bedre end frygtet, siger regionsrådsformand Heino Knudsen og fortsætter:

– Jeg er glad for, at regionerne under ét kunne overholde de aftaler, vi har indgået, og at andre regioner kunne hjælpe os da vi var en smule i bekneb. For det er centralt for os i regionerne at være troværdige aftalepartnere og blive ved med at bevise, at vi leverer varen, siger Heino Knudsen.

Overforbrug skal undgås

Stevnsbladet har talt med kommunalbestyrelsesmedlem Ellen Knudsen (C), som også er konservativt medlem i regionsrådet, og som kender problematikken om øgede borgernære udgifter på både kommunalt som regionalt plan.

– Jeg er enig i, at Region Sjælland er heldig, at de øvrige fire regioner ikke brugte flere penge i 2018, end de måtte ifølge økonomiaftalen, siger Ellen Knudsen, men …

– Jeg er derimod ikke enig i Heino Knudsens udtalelse om, at vi i 2018 har handlet rettidigt.

– Da jeg indtrådte som stedfortræder i august 2018, fik vi information om forventet overforbrug på ca. 150 mio. kr. For mig at se, burde dette overforbrug og dermed manglende kontrol af 2018 budgetterne være synliggjort og stoppet af sygehuslederne på et tidligere tidspunkt, så man havde undgået overforbrug og voldsomme besparelser, siger hun.

Opfordring til ledelse

Ellen Knudsen er heller ikke lige så optimistisk om budget 2019 som regionsformanden.

– Vi må og kan ikke udskrive skatter, men får en pose penge, som vi skal få til at slå til. Derfor er det afgørende, at vore institutionsledere nøje følger budgetterne allerede fra første kvartal. Der må af lederne, ikke politikerne, gribes ind, dersom udgifterne stiger yderligere i 2019, lyder anbefalingen fra Ellen Knudsen.

sky

 

Skriv en kommentar