(Last Updated On: 12. juni 2020)

Østbanen: Onsdag blev de to længe ventede undersøgelsesrapporter om Østbanen offentliggjort.

Dels er der foretaget en undersøgelse af en sporrenovering, dels er perspektiver ved at etablere en BRT-løsning (Bus Rapid Transit) i Østbanens nuværende tracé blev undersøgt.

Konklusionerne er ikke entydige, for de viser dels, at der vil være store perspektiver i at udskifte de nedslidte skinner på Østbanen med asfalt og BRT. Busserne vil på sigt være billigere at holde kørende og de vil kunne køre næsten lige så hurtigt og lige så ofte, som togene.

Modsat vil det være en langsigtet løsning, for der vil gå op til seks år før busserne bliver klar til at køre, og samtidig er der række usikkerheder om økonomien i projektet.

Tidshorisonten er kritisk

Efter at have læst rapporterne peger regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen (S) på udskiftning af skinnerne som den foretrukne løsning:

– Vi skal sikre den bedst mulige kollektive trafik til borgerne i Region Sjælland, også i Stevns, Faxe og Køge kommuner. Når jeg sammenholder resultaterne af de to undersøgelser, så er min anbefaling, at vi arbejder videre med en sporrenovering. Især det lange tidsperspektiv, før en BRT-løsning kan stå færdig, er kritisk, når vi tager banens dårlige stand med ind i regnestykket. Samtidig fortsætter vi arbejdet med at skaffe den nødvendige finansiering fra Christiansborg, som jo er en forudsætning for nå i mål – og her er det helt afgørende, at alle regionalt valgte folketingsmedlemmer også støtter op om arbejdet med at skaffe finansieringen, siger regionsrådsformanden.

To regionsmøder i juni

De to rapporter, der blev offentliggjort onsdag den 10. juni, skal nu forelægges Region Sjællands udvalg for regional udvikling og forretningsudvalg, inden regionsrådet tager endelig stilling. Forretningsudvalget drøfter Østbanen-sagen den 22. juni og Regionsrådet den 24. juni.

Region Sjælland har afsat 30 millioner til at komme i gang med arbejdet i år, uanset om der vælges BRT eller sporrenovering. Resten af finansieringen vil man forsøge at få bevilliget fra staten.

Økonomi, tidshorisont og en række ubekendte

Rapporterne viser bl.a. at etableringen af BRT vil være dyrere end sporrenovering af eksisterende skinner. Til gengæld vil den efterfølgende drift være væsentligt billigere med BRT-løsningen end traditionel togdrift.

Hvad angår tidshorisonten, så anslås etableringen af BRT at ville vare omkring seks år, mens sporene kan renoveres inden for to år.

Der er endvidere flere ubekendte, heriblandt omkostningen ved at flytte togværkstedet i Hårlev til Holbæk og tabte synergier, hvis ikke Østbanen kobles til strækningen Køge-Roskilde.
rmh

Undersøgelsernes konklusioner og baggrund

Skinnerne på Østbanen står til en udskiftning, og der køres i øjeblikket med sænket hastighed.

Undersøgelse af en skinnerenovering, fase I, blev igangsat 4. november 2019 og er gennemført af MOVIA og Lokaltog A/S med Atkins som konsulent

Undersøgelsen af BRT-løsning på Østbanen blev igangsat 28. januar og er gennemført af Vejdirektoratet og Movia med Cowi som konsulent

Undersøgelserne viser blandt andet:

  • Anlægsprisen for en sporrenovering er 510 mio. (inkl. 30 pct. korrektionstillæg). Prisen for en BRT-løsning er mellem 805 og 871 mio. kr. (inkl. 40 pct. korrektionstillæg).
  • De årlige driftsudgifter er betydelig mindre for en BRT-løsning end for det eksisterende tog. BRT-undersøgelsen peger på en årlig besparelse på ca. 40 mio. kr., dog med forbehold for en række ekstraudgifter til driften på anslået 17-22 mio. kr.
  • Tidsperspektivet for en sporrenovering er ca. 2 år. Tidsperspektivet for anlæg af en BRT-vej er ca. 6 år.
  • Komfort og regularitet for hhv. tog og BRT vurderes at være sammenlignelige.
  • Rejsetiden med en BRT-løsning vil blive forlænget med 1-5 minutter i forhold til tog. BRT vil dog have en større fleksibilitet.
  • Der er miljøgevinster i forhold CO2-udledning, partikeludledning og støj i forhold til de eksisterende dieseldrevne tog.

Regionsrådet i Region Sjælland skal nu tage stilling til, om der skal arbejdes videre med en sporrenovering eller med en BRT-løsning.

Skriv en kommentar