(Last Updated On: 11. november 2021)

Region Sjælland: Valget til Regionsrådet i landets fem regioner finder sted tirsdag 16. november 2021. Regionsrådsvalget foregår på samme steder og i samme tidsrum som valgene til kommunalbestyrelserne.

Region Sjælland, hvorunder Stevns Kommune hører, har godt 18.000 ansatte og har i 2022 et samlet budget på 21 milliarder kroner.

I Region Sjælland skal der vælges 41 medlemmer til Regionsrådet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. I alt 250 kandidater fra 16 forskellige partier og lokallister stiller op. Otte af kandidaterne bor i Stevns Kommune, se listen med lokale kandidater.

Regionsrådsvalg 2021 – Lokale kandidater fra Stevns:

 • B: Radikale Venstre – Bjarne Hendrichsen
 • C: Det Konservative Folkeparti – Ellen Knudsen
 • F: Socialistisk Folkeparti – Michael Graakjær
 • I: Liberal Alliance – Lars Barthold Hansen
 • O: Dansk Folkeparti – Nichlas Nymann
 • V: Venstre – Jacob Panton
 • Ø Enhedslisten – Heidi van den Heijkant Christiansen og Sejer Folke

Kilde: regionsjaelland.dk

Der er indgået følgende valgforbund:

 • A. Socialdemokratiet + H. Din Stemme + N. Guldborgsundlisten
 • F. SF – Socialistisk Folkeparti + G. Veganerpartiet + Ø. Enhedslisten De Rød-Grønne + Å. Alternativet
 • B. Radikale Venstre + I. Liberal Alliance + K. Kristendemokraterne + L. Lokallisten Lolland
 • C. Det Konservative Folkeparti + D. Nye Borgerlige + O. Dansk Folkeparti + V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

Regionernes opgaver

Den væsentligste opgave i regionerne er at tage sig af sygehusvæsenet. Regionsrådet har også ansvar for en rækker andre områder:

 • Sygehusvæsenet, psykiatrien og den offentlige sygesikring, herunder privatpraktiserende læger og speciallæger
 • Regional udvikling, herunder sekretariatsbetjening af regionale vækstfora
 • Jordforurening og råstoffer
 • Drift af en række institutioner for udsatte grupper og grupper med særlige behov på social‐ og specialundervisningsområdet
 • Deltagelse i trafikselskaber

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet

 

Skriv en kommentar