(Last Updated On: 27. december 2021)

Der er regler for hvornår man må affyre raketter og fyrværkeri – og for sikkerhedsafstanden til bygninger.

Stevns: Selvom salget af fyrværkeri til nytår blev givet fri i sidste uge, må der først – medmindre man har særlig tilladelse – skydes af i dagene fra 27. december til 1. januar.

De seneste dage har politiet været tilkaldt til en række steder, hvor ukendte personer har taget forskud på nytårsløjerne.

Bl.a. var en patruljevogn mandag den 20. december i Hårlev efter en anmeldelse om affyring af fyrværkeri. Betjentene måtte dog køre med uforrettet sag, da de ikke fandt frem til nogen, som kunne sættes i forbindelse med den ulovlige afskydning.

Sikkerhedsafstande for affyring af fyrværkeri

Når nytårsraketterne skal sendes afsted, skal man være opmærksom på, at der gælder særlige regler for sikkerhedsafstande ift. særlige omgivelser, såsom stråtag, høstakke, skovområder og landbrugsejendomme med dyrehold.

Ifølge Sikkerhedsstyrelsen er afstandskravet til bygninger med let antændeligt tag såsom stråtag, brændbare oplag og brændbar vegetation 100 meter for normalt fyrværkeri og 200 meter for raketter.

Man skal være opmærksom på, at i blæsevejr fordobles sikkerhedsafstanden i vindretningen, både for fyrværkeri generelt og for raketter.

Det betyder for eksempel, at man skal 400 meter væk fra et hus med stråtag, hvis man vil affyre en raket i blæsevejr.

Hvad angår sikkerhedsafstanden til bygninger med dyrehold og udegående dyr gælder en afstand på mindst 100 meter, uanset om der affyres almindeligt fyrværkeri eller raketter.

Desuden må der ikke anvende raketter nærmere end 10 meter fra en bygningsåbning, for eksempel vinduer eller døre.
rmh

Skriv en kommentar