(Last Updated On: 19. februar 2014)

Store våde arealer nødvendiggør etablering af bassin, der får karakter af en sø
Solgård-bassin
Stevns Forsyning og Solgårdsparkens Støtteforening er nu færd med at rydde, så der kan blive etableret et regnvandsbassin i parken. (Foto Stevns Kommune).

STRØBY EGEDE: I Solgårdsparken bliver der lige nu ryddet et areal. Rydningen foretages af Stevns Forsyning, efter aftale med Materielgården og Solgårdsparkens Støtteforening.
Når området er blevet ryddet skal der etableres et regnvandsbassin. Bassinet etableres som en sø, så det falder naturligt ind i området og dermed bliver en integreret del af parken.
Kratbevoksningen ved området består af buske, enkelte grantræer og løvtræer. De store løvtræer vil blive bevaret og skal indgå i projektet.

Æbletræerne består
Der mangler enkelte tilladelser, før bassinet kan etableres på arealet. Men for at kunne få projektet lavet inden parken skal benyttes til arrangementer og lignende har det været nødvendigt at starte rydningen af krattet allerede nu.
Hvis etableringen af regnvandsbassin ikke bliver til noget vil Materielgården i samarbejde med Stevns Forsyning og Solgårdsparkens Støtteforening sørge for, at arealet bliver til en del af parken med græs og eventuel plantning af træer.
Placering af regnvandsbassinet er nøje udvalgt for at kunne bevare mest mulig af historikken fra den gamle Solgården. De gamle æbletræer som er fra den gamle frugthave som hørte under Solgården vil ikke blive fældet.

Skriv en kommentar