(Last Updated On: 15. juni 2021)

Solgårdsparken er blevet en endnu mere blå-grøn oase

Af Klaus Slavensky

Projektleder Anders Valentin har flyttet kontoret til en skurvogn i Solgårdsparken for at være tæt på forløbet og kunne tage dialogen for lokalmiljøet. (Foto: Klaus Slavensky)

Strøby Egede: Det idylliske grønne område, Solgårdsparken i det nordlige Stevns, er blevet beriget med to nye søer i tillæg til de mange indsøer, kanaler og andre livgivende væresteder for ænder, fisk og frøer, som parken er så rig på.

Men de to nye søer er til andet end naturoplevelser, selvom de i løbet af juni måned bliver tilplantet og dermed bliver en integreret del af den attraktive park.

Dialog og klima

De to nye søer er nemlig Stevns Kommunes nyeste regnvandsbassiner, og de er forudsætningen for det næste skridt i separatkloakeringen i Strøby Egede.

I over et halvt år har KLAR Forsynings folk arbejdet med det store anlægsarbejde, og projektleder Anders Valentin har i al den tid flyttet kommandocentralen til Solgårdsparken, så han har kunnet været tæt på de beboere, som er berørt af både etableringen af bassiner og det efterfølgende kloakeringsarbejde.

Arbejdet med regnvandsbassiner har været en succes, der har bygget på lige dele dialog og klimaforbedring.

– Jeg er kommet til at holde meget af området, og har haft en god dialog med bl.a. de mange frivillige fra Solgårdsparkens Venner. Vi har sammen med dem fundet de løsninger, der bedst kan indgå i parkens natur, og som opfylder de krav der er til opsamling og rensning af regnvand, således at regnvand og spildevand ikke blandes sammen, fortæller Anders Valentin.

– Vi forventer at være helt færdig 1. juli, men selvfølgelig vil der være noget tilretning og beplantning hen over sommeren og efteråret, lyder det fra projektlederen.

Levested for dyr og planter

Anders Valentin viser rundt på ”byggepladsen”, som nu består af to større og et lille bassin ud mod Stevnsvej.

Bassinerne er allerede indtaget af nogle ænder og en del kvæk-aktive frøer.

– De kommer til at ligne ”rigtige” søer, og bliver et levested for dyr og planter. Vi har udvidet det første bassin og der holdt nogle blishøns til, som ikke lod sig genere af vores arbejde, de skældte endda ud på gravemaskinerne, siger Anders Valentin, og peger så på mindre brønde, som er en slags sikkerhedsventiler, hvis regnvandsbassinerne fyldes op ved f.eks. skybrud.
– Så det skulle sikre, at der ikke sker oversvømmelse i folks haver eller kommer vand på vejene, lyder det fra projektlederen.

Sådan ser de færdige regnvandsbassiner ud fra fugleperspektiv. Nu mangler kun tilplantning, som forventes færdig 1. juli. (Dronefoto: KLAR Forsyning)

Han forklarer, at bassinerne er som forbudne kar, der er styret af en regulatorbrønd, som er baseret på sindige udregninger på bl.a. opholdstid og beregnet i forhold til hver enkelt husstand i området.

– Det bliver måske for teknisk, men der må maksimalt løbe 20 liter ud i havet i sekundet, selv om det er rent regnvand. I brøndene er der sandfang som stopper grus og snavs fra vejene, og en olieudskiller, og disse ting tømmes jævnligt, forklarer han.

Underjordisk bassin

De tre bassiner har en samlet volume på 2.400 kubikmeter, og da en kubikmeter svarer til 1.000 liter vand, så er kapaciteten pæn stor.

– Der er de tre synlige bassiner, og så har vi et underjordisk rørbassin under parkeringspladsen. Den nordligste del af Strøby Egede, som fik separatkloakeret i 2013, bliver nu ledt hen til de nye bassiner, og de næste etaper af Strøby Egede bliver ledt hen til det udvidede store bassin. Kombinationen af opholdstid og sandfiltret gør, at de miljøskadelige mikropartikler bliver filtreret fra regnvandet, således at det rensede regnvand kan udledes i havet. Hver gang vandstanden i bassinerne når over en vis vandstand, f.eks. mere end 1 ½ meter, så udledes det i havet, oplyser han og fortsætter:

– Bassinerne forsinker således vandet og udleder det over længere tid og beskytter derved vandløbet fra erosion af de store mængder vand og beskytter dyrelivet. Herudover er bassinerne også designet så de renser vandet fra næringsstoffer og derved beskytter vores natur og vandmiljø, siger Anders Valentin.

Værdi for beboerne

Rundvisningen er nået til parkeringspladsen, som er blevet udvidet, men således at der stadig er plads til hygge ved bord-bænkesættene og til arrangementer som cirkus og håndværkernes Strøby Egede Dag.

– Der bliver plads til 48 biler plus en bus. Vi er færdig med de store maskiner og vores entreprenør er ved at rydde det sidste op. Anlægsgartnerne er i gang med at lægge sidste finish på bassinerne med muldjord og græs. Jeg håber, at giver det værdi for de lokale beboere, som kan få gavn af de blå-grønne løsninger, som regnvandsbassinerne er, slutter Anders Valentin, som nok er ved at afslutte arbejdet i Solgårdsparken, men som bliver i området, når separatkloakeringen går i gang efter sommerferien.

Skriv en kommentar