(Last Updated On: 4. december 2014)

Solgårdsparkens Støtteforening er begejstret for den nye sø, som egentlig er et regnvandsbassin

Ivan ved sø
Formand for Solgårdparkens Støtteforening, Ivan Petersen, foran parkens nye sø. Han er meget tilfreds med resultatet – og med samarbejdet med Barslund, Materielgården og Stevns Forsyning. (Foto: Stevns Forsyning)

STRØBY EGEDE: ”Der er blevet lyttet rigtig meget til os, og vi er meget tilfredse med resultatet. Vi har oplevet et fantastisk samarbejde undervejs”.

Formanden for Solgårdsparkens Støtteforening i Strøby Egede, Ivan Petersen, har kun roser at dele ud, når han ser tilbage på hele processen med at få anlagt et regnvandsbassin i parkens nordlige område gennem de seneste måneder.

Bassinet er en udløbet af den omfattende plan om separatkloakering i Strøby Egede, som Stevns Forsyning gik i gang med sidste år. I august sidste år krævede kommunen, at der skulle anlægges et bassin som mellemstation, inden regnvandet fra området mellem Prambroen og Solgårdsparken kunne ledes ud i bugten. Et sandfang og en olieudskiller var ikke nok, som Stevns Forsyning ellers havde planlagt. I stedet skulle der etableres et bassin, hvor eventuelle rester i vandet kan bundfælde sig, inden det sendes ud i Køge Bugt. Ud over at projektet dermed blev seks millioner kroner dyrere end planlagt, var det også nødvendigt at placere bassinet i den gamle park.

Støtteforening fandt fin plads til søen
I første omgang blev bassinet tegnet ind i parkens nordligste område lige ud mod Stevnsvej og altså synligt for trafikanterne. Dén placering var ikke så populær i Solgårdsparkens Støtteforening, der har 530 medlemmer, og som med et 28 mand stort korps af frivillige hver onsdag samles for at holde området ved lige:

”Bassinet er et krav fra myndighederne, og det er nødt til at ligge her i områder for at opsamle regnvandet fra husene nord for parken. Men vi var kede af placeringen helt ud mod vejen, og da vi kom med forslag til den nuværende placering, var der fuld opbakning både fra Stevns Forsyning og kommunen”, fortæller Ivan Petersen.

Herefter har støtteforeningen været tæt knyttet til projektet, som Stevns Forsyning har det overordnede ansvar for. Blandt andet har foreningen været inviteret til alle byggemøder:

”Vi har haft et fantastisk godt samarbejde med entreprenørfirmaet Barslund, Stevns Forsyning og lederen af kommunens materielgård, Caroline Bartholin. Vi hører kun positive kommentarer fra vores medlemmer og alle, der besøger parken, synes, at området ser utrolig flot ud. I dag kalder vi det bare søen – der er vist ikke mange, der i hverdagen tænker på, det er regnvandsbassin. Vi er meget glade for, at der hele vejen er blevet lyttet til os”, fortæller Ivan Petersen, der også var inviteret midt i november, da det færdige projekt blev overdraget fra entreprenøren til Stevns Forsyning. (Kilde: Pressemeddelelse)

Sø solgården

Det nyanlagte bassin midt på året, inden det endnu var forvandlet til en sø… (Foto: Stevns Forsyning)

 

Skriv en kommentar