(Last Updated On: 6. maj 2021)

Arkivfoto fra efteråret 2020, hvor flere træer rundt om i kommunen blev ’befriet’ for rågereder. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Stevns Kommune er netop gået i gang med årets regulering af råger. Det oplyser kommunen på deres facebook-side.

Arbejdet, der gik i gang den 1. maj og foregår frem til den 15. juni, sker ved, at jægere skyder rågeungerne, når de sidder uden for reden – og kun når de er uden for reden.

Stevns Kommune regulerer kun råger på offentlige arealer efter tilladelse fra Naturstyrelsen, og i år reguleres følgende steder: Munkegårdsparken og området omkring, Strøbyskolen, Rødvig Losseplads, rensningsanlægget i Store Heddinge, Jernbanegade i Store Heddinge, Hårlev Byskov samt Ellehallen.

Ifølge Stevns Kommune skød jægerne sidste år ca. 500 unger og året før godt 430 unger. Jægerne har gule veste på, når de er i gang.

Hvis man som borger bor ud til et offentligt areal og oplever gener med råger, kan man sende en mail til tekmil@stevns.dk.

Har man problemer med råger på private grund, kan man søge om tilladelse hos Naturstyrelsen og selv stå for bekæmpelsen.

Fakta

International beskyttelse

  • Rågen er en fredet fugl i henhold til EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Fredningen gælder også æg og unger.
  • Det kræver en dispensation fra Naturstyrelsen at regulere råger.
  • I de fleste tilfælde kræver det en tilladelse, hvis man vil regulere skadevoldende vildt. Når reguleringen er foretaget, skal man indberette, hvilke og hvor mange dyr man har skudt eller fanget.
  • Se mere på mst.dk/friluftsliv/jagt/skadevoldende-vildt/

Skriv en kommentar