(Last Updated On: 1. marts 2019)

Med en forventet effektivisering og besparelse på 1,8 mio. kroner sendes Stevns Kommunes rengøringskorps nu i udbud. Der bliver ikke foretaget kommunalt kontrolbud

12 af Rengøringskorpset medarbejdere var torsdag aften mødt op foran rådhuset, hvor de iførte sig ens t-shirts, inden de i samlet trop gik ind i rådsalen for at overvære drøftelserne om, at deres arbejdsplads nu skal sendes i udbud. Alle var de iført lyseblå t-shirt, hvor der henover brystet stod ’Her kommer rengøringen med kost og spand’, og på ryggen var trykt ’Kan I virkelig undevære os!’ (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Ved torsdagens kommunalbestyrelsesmøde blev det vedtaget at sende rengøringskorpset i Stevns Kommune i udbud.

Kommunalbestyrelsens medlemmer skulle tage stilling til, om opgaven skal sendes i udbud, herunder vilkårene for udbuddet og om der skal gives et kommunalt kontrolbud. Et kontrolbud er kommunens eget bud på opgaven og er en måde at vurdere, om det kan betale sig at udlicitere opgaven.

Fra Budget 2019

Rengøringskorpset i Stevns Kommune består af 46 medarbejdere, hvis opgave det er at gøre rent på kommunens skoler, i børnehaver, vuggestuer, sfo’er, rådhuset i Store Heddinge, sundhedscenteret i Hårlev, offentlige toiletter, kommunens tre biblioteker mm. Rengøringen på kommunens plejecentres varetages ikke af rengøringskorpset.

Da kommunalbestyrelsen den 11. oktober sidste år andenbehandlede og et flertal af kommunalpolitikerne godkendte Budget 2019, godkendte man samtidig, at Rengøringskorpset i Stevns Kommune fra 2020 skal udliciteres og overgå til en privat aktør med en forventet årlig besparelse på 1,8 millioner kroner fra 2020 og årene frem.

Rengøringskorpset var i 2017 gennem en effektiviseringsrunde, hvor der blev fundet årlige besparelser på 1,4 millioner kroner.

PMT anbefaler udbud

Punktet er senest blevet behandlet i udvalget Plan-, Miljø og Teknik (PMT), hvor et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Helen Sørensen (A) og Line Krogh Lay (R) anbefaler, at 1. Opgaven sendes i udbud, 2. At der udbydes den samme rengøringsplan og -kvalitet som er gældende i dag og med virksomhedsoverdragelse af medarbejderne samt 3. At der ikke afgives kontrolbud.

Varly Jensen (DF) ønsker modsat, at effektiviseringen findes internt, mens Jørgen Larsen (Nyt Stevns) afventer behandling i kommunalbestyrelsen.

PMT-udvalgets anbefaling blev torsdag aften vedtaget med 12 af de 18 fremmødte kommunalbestyrelsesmedlemmers stemmer: 5 socialdemokratiske (Thomas Overgaard deltog ikke på mødet), 4 venstre, 2 konservative samt 1 radikal stemme. Imod stemte 2 fra Dansk Folkeparti, 2 fra Enhedslisten samt 2 fra Nyt Stevns.

Frygter for kvaliteten

Nejstemmerne fremhævede især de dårlige eksempler, man har oplevet i andre kommuner, hvor kvaliteten er blevet forringet – og i flere tilfælde er opgaven vendt tilbage i kommunalt regi.

– Vi skal spare 1,8 mio. kr., samtidig med, at der skal ansættes en controller, og desuden er der et privat firma, som skal tjene penge på rengøringen. Det kan ikke undgå at gå ud over kvaliteten. Det er ikke alt, der kan måles og vejes. Der er en spin-off ved at have de ansatte på stedet, udtalte Sejer Folke (EL).
Varly Jensen mente, at Rengøringskorpset kan effektiviseres yderligere:

– Når man magtede i 2017 at effektivisere for 1,4 mio. kr., så tror jeg også, at man kan finde 1,8 mio. kr. Hvorfor skal de ikke have mulighed for at prøve? Der er tale om 46 arbejdspladser for lokale mennesker, begrundede han.

Modsat fremhævede ja-sigerne, at der også findes eksempler fra andre kommuner, hvor en overdragelse af rengøringen til et privat firma fungerer fint. Stevns Kommune skal tage ved lære af både de dårlige og de gode eksempler. Blandt andet ved at ansætte en intern controller til at overvåge, om kontrakten bliver opfyldt.

– Jeg glæder mig over, at vi denne gang har valgt at gå efter det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor kvalitet vægter lige så højt som pris, tilføjede Bjarne Nielsen (V).

Besparelse uden privatisering

Mikkel Lundemann Rasmussen (K) og Helen Sørensen (S) brugte begge ordlyden ’det klinger hult’ i forhold til nej’erne fra Nyt Stevns.

– I budgettet anbefalede Nyt Stevns udlicitering, men når lokummet brænder, så tør de ikke, sagde Mikkel Lundemann Rasmussen.

– Så hører I ikke, hvad vi siger. Vi vil gerne finde besparelser på 1,8 mio. kroner, men jeg mener, at vi kan finde dem i egne rækker, fordi vores rengøringskorps har et meget stort ejerskab, forklarede Mogens Haugaard Nielsen.

– Det er flertallets vurdering, at vi ikke kan finde besparelserne i egne rækker. De professionelle virksomheder har ledelsen og de rigtige maskiner, modargumenterede Flemming Petersen.

Bekymrede medarbejdere

Forud for aftenens møde var 12 af Rengøringskorpset medarbejdere mødt op – alle iført lyseblå t-shirt, hvor der henover brystet stod ’Her kommer rengøringen med kost og spand’, og på ryggen var trykt ’Kan I virkelig undevære os!’ – og alle overværede de behandlingen af punktet.

Medarbejderne blev i november sidste år orienteret om de nye planer på et fællesmøde.

Deres tillidsrepræsentant, Helle Kolbe, har til punktets behandling bidraget med et skriv om medarbejdernes synspunkter, hvor de bl.a. foreslår, ’at rengøringsenheden forsøger at finde besparelsen uden et udbud. Vi er klar til at indgå i en dialog om rengøringen kan løses på en billigere måde og i samme kvalitet som i dag’.

Medarbejderne er bekymret for kvaliteten og nævner flere eksempler fra andre kommuner, hvor der har været problemer, nye udbudsrunder og i nogle tilfælde hjemtagelse af opgaven.

Virksomhedsoverdragelsen, der betyder, at de ansatte i Rengøringskorpset, skal ansættes af det private firma, som vinder opgaven, giver også anledning til bekymring hos medarbejderne, der frygter at blive opsagt eller sat ned i tid.

Endelig ønsker Rengøringskorpsets medarbejderne mulighed for at komme med et kontrolbud. Det får de dog ikke mulighed for, idet et flertal af kommunalbestyrelsesmedlemmerne vedtog, at der ikke skal afgives kontrolbud.
rmh

Læs også: Stevns Kommunes rengøringskorps skal udliciteres

Udlicitering af rengøringen

Til at sikre kvaliteten af processen og udbudsmaterialet er der blevet sammensat en styregruppe. Styregruppen består af:

  • Repræsentanter for skolerne, daginstitutionerne, HR og Økonomi, Stevns Ejendomme samt en medarbejderrepræsentant fra Rengøringskorpset udpeget af det lokale MED-udvalg.

Styregruppen har udarbejdet udkast til udbudsbetingelser og kontrakt for opgaven. På basis af de vilkår, der er opstillet i materialet, mener Stevns Ejendomme efter rådgivning fra Dansk Servicerådgivning, at der kan opnås en effektivisering på minimum 1.800.000 kroner ved at gennemføre udbuddet.

Når der kan opnås en besparelse ved udlicitering skyldes det, at der bliver gjort mere rent pr. time hos en privat operatør. Det skyldes anderledes aftaleforhold, effektive rengøringssystemer og effektivt udstyr.

  • Udbuddet omfatter al kommunal rengøring undtagen rengøringen på plejecentrene og i hallerne. Når plejecentrene og hallerne undtages skyldes det, at rengøringspersonalet her er anderledes uddannet og også har andre funktioner end kun rengøring.
  • Udbuddet vil efter den forelagte tidsplan kunne gennemføres så en privat operatør kan overtage rengøringsopgaven fra 1. januar 2020.
  • Der udbydes en 4-årig kontrakt med mulighed for forlængelse med op til 24 måneder.
  • Rengøringsplanen, som udbydes, er den samme, som anvendes i dag. Det betyder, at der efterspørges samme kvalitet og omfang.
  • Udbuddet gennemføres efter reglerne om virksomhedsoverdragelse, hvilket betyder, at ny leverandør er forpligtet til at overtage medarbejderne.
  • Der opretholdes en intern controlling- og koordinationsfunktion, der skal sikre kontraktens opfyldelse og give brugerne ét sted, hvor de kan henvende sig vedr. rengøring.

Fremfor kun at fokusere på laveste pris, skal det økonomisk mest fordelagtige tilbud vælges, således at pris og kvalitet hver især vægter med 50 procent.

Den samlede omkostning til den udbudte rengøring udgør i 2019 13,6 mio. kr. Udbuddets størrelse betyder, at det skal gennemføres som et EU-udbud.

Kilde: Materiale fra Stevns Kommune

Skriv en kommentar