(Last Updated On: 14. april 2020)

Stevns kommune får pr. 1. maj ny affaldsordning og alle borgere har derfor modtaget nye affaldsspande, som snart skal tages i brug. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Boligejere i Stevns kommune vil snart modtage en ny ejendomsskattebillet. Som noget nyt vil den også omfatte betaling for renovation.

Stevns kommune oplyser, at man på sin nye ejendomsskattebillet vil kunne se en opgørelse over takster for renovation for perioden 1. januar 2020 til 30. april 2020.

Samtidig skal man være opmærksom på, at man først efterfølgende vil modtage en opkrævning med et indbetalingskort. Indbetalingskortet bliver sendt ud omkring uge 16.

Stevns kommune har hjemtaget opkrævningen fra KLAR Forsyning, og man skal derfor også være opmærksom på, at man ikke længere vil være tilmeldt betalingsservice. Det er muligt at tilmelde sig betalingsservice igen, med oplysningerne fra indbetalingskortet.

Man kan læse mere om affald og takster på kommunens hjemmeside, stevns.dk, eller ringe på tlf. 56 57 56 57. Telefontiden er fra kl. 8.30 til 17.

Skriv en kommentar