(Last Updated On: 25. juni 2020)

Hårlev: Kommunalbestyrelsen besluttede på sit sidste møde at udskyde renoveringen af Hotherskolen til sommeren 2021. Det skyldes, at projektet har vist sig at være betydeligt større og dyrere end først forventet.

– Vi har valgt at sætte projektet i bero og sætte det på som nyt anlægsønske til budget 2021 i stedet. Det gør vi for at sikre, at vi har penge nok til at gennemføre projektet på bedst mulig vis. Projektet er blevet mere omfattende end det oprindeligt var planen, da der bl.a. er kommet skærpede krav i lovgivning til isolering og ventilation. Samtidig er der ved de indledende undersøgelser fundet skimmel og miljøfarlige stoffer inde i selve konstruktionen, hvilket fordyrer renovering væsentligt. Indeklimaet er ikke påvirket af det, men vi er naturligvis opmærksomme på det, og foretager løbende målinger, så vi sikrer, at vi hele tiden har et godt og sundt læringsmiljø og at vi lever op til de gældende sundhedskrav, siger borgmester Annette Mortensen (V).

Hun tilføjer:

– Ved at udsætte renoveringen til 2021 giver det også mulighed for at medtage etableringen af 200 nye garderobepladser i glasmellemgangen, som Hotherskolen har et stort ønske om.

Mere plads

Det oprindelige projekt omfattede 1.670 m2 renovering af tagkonstruktionen og ventilation på SFO/indskolingsbygningen samt renovering af glasmellemgangen.

De indledende undersøgelser har nu vist, at det bedre kan betale sig at rive glasmellemgangen ned på grund af bygningens tilstand. Bygningen vil blive større ved genopførslen, så der bliver god plads til de nye garderobepladser.

Renoveringen foretages hen over sommeren 2021. Så giver det færrest mulige gener for børnene og for skolens drift.

Skriv en kommentar