(Last Updated On: 3. oktober 2017)

Den socialdemokratiske borgmesterkandidat, Steen S. Hansen, har skrevet et åbent brev til Liberal Alliance, som har afledt følgende replik.

Først og fremmest skal jeg rose dig for dit engagement og for at have talt de stevnske elevers sag fra talerstolen på den socialdemokratiske partikongres i Aalborg. Dog har jeg svært ved at gennemskue dit ærinde, da der hersker politisk konsensus i denne sag blandt alle partier på Stevns. Desuden har både Anette Mortensen (V), Mikkel Lundemann (K) samt undertegnede været særdeles aktive og taget de stevnske elevers parti gennem det seneste halve år. Alle er enige om, at afstandskriteriet har nogle utilsigtede konsekvenser og uretfærdigheder indbygget i sig, som der skal rettes op på.

I dit brev skriver du, at ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling, Merethe Riisager, ikke ønsker at diskutere sagen med forligskredsen, og at ministeren ikke vil ændre på reglerne. Det betragter jeg som et postulat, som du venligst bedes dokumentere.

Jeg har på din venlige opfordring talt med undervisningsministeren og kan oplyse, at ministeren er ganske opmærksom på udfordringen, og at afstandskriteriet er en af flere udfordringer med hensyn til elevfordelingen, som der skal findes en løsning på, og som regeringen derfor tillader sig at tage tiden til at forberede grundigt.

Jeg kan desuden oplyse, at det står i partiernes politiske aftale, at ministeren skal fastlægge nye principper for elevfordeling på de gymnasiale uddannelser med inddragelse af forligskredsen, og det står selvfølgelig til troende.

Rasmus Englund
Spidskandidat for Liberal Alliance

 

Skriv en kommentar