(Last Updated On: 23. april 2021)

Der er meget stor forskel på, hvad det kræver af materiale og inventar for de forskellige foreninger. Her er skydning en udgiftstung sport, hvorfor det også er nogle andre beløb, der er tale om, end de klassiske sportsgrene.

Men jeg kan komme med tre eksempler:

Ønsker gymnastikforeningen en ny air-track – så finansierer de den selv.

Eller skal håndboldklubben ud og have nye trøjer og bolde – så finansierer de også selv.

I den mere udgiftstunge ende vil jeg pege på et eksempel fra vores tennisklubber. Her er klubberne og kommunen sammen med en privat investor, i gang med at opsætte Padel tennisbaner. Det løber op i et millionbeløb.

Hvad angår skydebaner har Dansk Skydebaneforening endda tilkendegivet, at de ønsker at bidrage med godt 1 mio. kr. til projektet og DGI står til rådighed for at vejlede jer med at søge andre midler.

Så det er muligt at få medfinansieret andre steder fra end kun kommunekassen. Det har jeres repræsentanter i øvrigt også tilkendegivet.

Udvalget vil invitere jeres repræsentanter til at mødes og høre om status på den aftale, vi har. Vi ønsker en konstruktiv og direkte dialog, fremfor læserbreve frem og tilbage. Vi er sammen om det og vi har ét fælles mål: skydebane i den nye Stevnshal.

Venlig hilsen
Mikkel Lundemann Rasmussen
Formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Skriv en kommentar