(Last Updated On: 26. februar 2015)

Læserbreve-735x415Af: John Trap Andersen, Cypresvej, Strøby Egede

 

Svar til Viceborgmester og Formand for Stevns Forsyning, på overskridelse af kloakbudgettet i Strøby Egede af dimensioner.

En fejlinvestering der svarer til det nævnte millionbeløb, hvorfor så det.

Med henvisning til kendelsen fra kloaksagen tilbage i firserne, ligger det fast, at i kendelsen står der med Miljøstyrelsens egne ord, at regnvand fra befæstede områder, heri, hustage, vejanlæg, er mere forurenende end almindeligt husspildevand ( køkken, toilet ) .

Regnvandet indeholder fenoler – tungmetaller, hvilket kræver rensning gennem renseanlæg ( Vindspinderivej ) grunden til at omtalte regnvand ikke kan komme ud til renseanlægget er, at hovedledningen i Kystvejen er temmelig underdimensioneret, hvilket er ensbetydende med at alle kloakdækslerne er boltet fast, fordi et større tilbageløb fra rensningsanlægget gør at dækslerne bliver slået af, til fare for fodgængerne der ville blive suget ned, med den sikre død til følge.

Vi fra kloaksagen gjorde opmærksom på underdimensioneringen, hvilket betød at Vallø Kommune fik et større erstatningsbeløb til omlægning af hovedledningen i Kystvejen, men hovedledningen blev aldrig omlagt, derfor problemet der berør alle husejerne i Strøby Egede.

I kendelsen står der ligeledes at Strøby Egede ligger i kvote nul, dvs., at Ådalen og Bugten ligger lige lavt under normale forhold, den nylagte pumpestation ligger i samme kvote, så når vandene stiger går strømmen til pumpestationen, der så i sin egenskab vil være nyttesløst fordi den drukner.

Samtidig er pumpestationen bevist sat oven på en flodseng at en kviksandsåre, der strækker sig fra Stevnsvej 3, til Præstehaven i Haarlev, hvilket er grunden til at der er brugt mange tons jern til afstivning fordi prøveboringerne viste at man ikke kunne nå fast bund til placering af pumpestationen.

Det rådgivende firma har haft en taknemmelig baggrund for at få Stevns Forsynings til at fejlinvestere i en pumpestation, der ikke er brugbar.

Havde rådgivningen gået på at omlægge hovedledningen i Kystvejen var alle kloakproblemer for hele Strøby Egedes kloakforsyning været løst totalt, og til gavn for et rent badevand.

Varly Jensens bemærkning om at vi får mere rent badevand passer heller ikke.

 

Skriv en kommentar