(Last Updated On: 26. oktober 2021)

Kære Henning Urban Dam, da du på et lukket punkt på Økonomiudvalget den 20. april 2021 var med til at beslutte at sælge det grønne område i Søvold; vidste du da, at der var servitutter på arealet?

Da din partikollega på Plan -, Teknik- og Miljøudvalgets (PTM) mødet 17. august 2021 besluttede sig for at sige ja til at igangsætte lokalplan for området, vidste I da, hvilke servitutter der var på området? I referatet står der, at servitutter kan ophæves uden problemer!

Vidste du, at en af servitutterne er, at den tidligere ejer Jens Christian Jensen har fået tinglyst, at der kun må være tre sommerhusgrunde på arealet? Der er tinglyst en fin plantegning for området med tre små huse og lav vegetation for at sikre det grønne område. PTM har besluttet, at der skal være ni kæmpesommerhuse!

Har Venstre med borgmester Anette Mortensen og udvalgsformand Flemming Petersen holdt servitutterne skjult for Jer?

Jeg finder, at det er uartigt og mangel på respekt for demokratiet, hvis Jens Christian Jensens servitut bliver ophævet. Er du ikke enig?

Vidste du, at der har været et indledende borgermøde om salg af det grønne område i Søvold den 6. september 2021? Her var 55 fremmødte borgere. Der var INGEN, der ønskede sommerhuse.

Alle ønskede at bevare det eneste grønne åndehul i området. Vidste du det?

Lad os få dit ord på at planerne om salg af området i Søvold skrinlægges, så det grønne område kan bevares for eftertiden.

Med venlig hilsen
Thelse Pedersen
På vegne af en gruppe borgere omkring Søvold

Skriv en kommentar