(Last Updated On: 10. juli 2014)

Politiskilt-SPOTHØJSTRUP: Den 7. juli klokken ca. 19.20 gik alarmen med meldingen om et jordskred på Hovvej; en kvinde skulle være halvt begravet i mudder!

Ved ankomst til adressen kunne hverken Indsatslederen eller tililende naboer finde den nødstedte førend en beboer fortalte om et mosehul i en skovtykning i nærheden.

”Her havde en “Paddetæller” fra Vemmetofte Stift bevæget sig ud, i den tro at dyndet kunne bære hende… hvilket det kunne indtil seks til otte meter fra kanten” oplyser Martin Rohde-Wünsche, indsatsleder fra Stevns Brandvæsen.

Her sank hun i til livet og sad ubehjælpeligt fast indtil de raske svende fra Stevns Brandvæsen, ved hjælp af stige og liner, kunne redde hende ind til fast grund.

cs

Skriv en kommentar