(Last Updated On: 14. marts 2014)

Til trods for at der ikke politisk er frigivet penge til boringer, og at multihal i Rødvig ikke er vedtaget politisk i Kommunal-
bestyrelsen har kommunen iværksat boringer på grunden
boring-rødvig
Firmaet Franck Geoteknik har udført geotekniske undersøgelser på grunden, hvor en eventuel multihal skal ligge. (Foto: Stevns Kommune).

RØDVIG: Selv om byggeri af Multihallen ikke er vedtaget politisk i Kommunalbestyrelsen har Stevns Kommune alligevel påbegyndt jordbundsundersøgelser i mandags på grunden, hvor kommunen planlægger at den kommende multihal skal opføres.
Netop byggeri af multihal i forbindelse med Multihuset i Rødvig var et varmt emne i den kommunale valgkamp i efteråret 2013. Socialdemokraterne med Steen S. Hansen i front var imod netop byggeri af en ”halv hal”, hvorimod Venstre med den nuværende borgmester Mogens Haugaard var for en multihal i Rødvig.

Ingen politisk beslutning
Det er kommunalbestyrelsens flertal, som kommunens øverste myndighed, der træffer beslutninger om realisering af anlægsopgaver og frigivelse af midler til tillægsbevillinger.
Netop i forbindelse med anlæg af multihal og frigivelse af midler til bl.a. geotekniske boringer til det omtalte byggeri, foreligger der ikke – så vidt Stevnsbladet har kunnet researche sig frem til – nogen politiske beslutninger inden de geotekniske undersøgelser er gået i gang.
”For ikke at miste tilskuddet på 5.634.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden har vi været nødsaget til at sætte boringerne i gang. Hvis vi ikke er i gang et halvt år – har taget første spadestik, efter vi (kommunen. red.) har fået bevillingen, så mister vi pengene, oplyser vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann, da Stevnsbladet kontakter ham for at få svar på, hvordan og hvorfor kommunen kan bruge penge, når et flertal af kommunalpolitikerne hverken har givet grønt lys til tilllægsbevilling ej heller har vedtaget at byggeri af multihallen skal realiseres.

Først på dagsorden fire dage efter
Vicekommunaldirektøren gør opmærksom på, at der i Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale og De Konservatives ”politiske regeringspapir” står at det er disse partiers hensigt, at multihallen skal opføres. De fire partier udgør et samlet politisk flertal på 12 politikere. Tilbage er oppositionen bestående af Socialdemokraterne, Stevnslisten og Enhedslisten med i alt syv politikere.
Fire dage efter boringerne i Rødvig gik i gang, var frigivelse af rådighedsbeløb, 21.392.000 kr., til multihal på Natur-, Kultur- og Fritidsudvalgets mødedagsorden– torsdag den 6. marts.
Kommunalbestyrelsen har næste møde den 27. marts.
Det fremgår af en pressemeddelelse fra Stevns Kommune, at kommunen forventer byggeriet af Rødvig Grønne Multihal går i gang foråret 2015 og at hallen står klar til indflytning i begyndelsen af 2016.    cs

Skriv en kommentar