(Last Updated On: 9. september 2021)

Rødvig: Hvad angår flytningen af Rødvig Station, blev der i november 2020 indgået juridisk bindende aftale mellem Region Sjælland, Regionstog A/S og Stevns Kommune om de vilkår, som parterne er blevet enige om i forbindelse med etablering af en ny Rødvig Station nord for Vemmetoftevej.

På seneste møde i Plan, Miljø og Teknik-udvalget er DF’s Varly Jensen noteret for følgende i udvalgsreferatet: ’kan ikke godkende de store kommunale udgifter for at flytte Rødvig station. Der bør være bustransport til Store Heddinge’. Den holdning er ikke gået ubemærket forbi Rødvig Borgerforenings bestyrelse.

– Der har været en mærkværdig udtalelse fra et af de lokale partier. Rødvig Borgerforening vil fortsat have en togstation i Rødvig. Flytningen af stationen til en ny beliggenhed ved Vemmetoftevej støttes af de fleste borgere. Vi kan således bifalde aftalen mellem region, kommune og bane af 30. november 2020, slog formanden for borgerforeningen, Freddie Larsen fast, da han på foreningens årlige generalforsamling tirsdag aften i sidste uge læste et skriv op, som redegør for borgerforeningens holdning til stationsflytningen.

Her står der videre, at:

’Rødvig Borgerforening ser ikke bustransport som et værdigt alternativ til den eksisterende togtransport. Rødvig er en udviklingsby og har i generationer haft en togdrift, som sikrer kontinuerlig og tryg transport for alle borgere. Den stabilitet vil fortsat kunne imødekommes ved anlægget af det nye stationsområde som udgangspunkt for moderne togdrift. Den nye beliggenhed medvirker til nedsat støj, ingen overskæringer og kortere køretid, meget positive elementer, som omtalt i Udviklingsplan for Rødvig. Alt taler her for, at Rødvig fortsætter som en stationsby, med de fordele toget, som en fortsat god og sikker transportform, giver vores omegn og by’.

Indlægget blev kvitteret for med klapsalver fra de fremmødte medlemmer, og der var på generalforsamlingen ikke yderligere debat om emnet.

Arbejdet med at flytte Rødvig Station skal udføres i forbindelse med skinnerenoveringen af Østbanen. Det forventes, at den nye Rødvig Station vil stå færdig i tredje kvartal af 2022.
rmh

Skriv en kommentar