(Last Updated On: 26. februar 2015)

Læserbreve-735x415Af: Freddie Petersen, Rødvig

– og hurra for det. Både boldklubben og borgerforeningen er kommet ”på banen” selvom denne jo ikke kan anvendes til noget som helst pga. vand. Det nærliggende område udlagt til multihallen kan for øvrigt kun bebygges for ekstra mange millioner af samme årsag.

Det er jo også sådan set lige meget, for tidligere er der udtalt, at Rødvig jo har vand på flere sider, man kan boltre sig på, samt at holdsport ikke er noget, der dyrkes i dag – alt i alt er der på den baggrund således overhovedet ingen grund til, hverken at bygge en hal til holdsport eller at holdsport i det hele taget kan lade sig gøre i Rødvig.

Løsningen på hele miseren kan være

  • at boldbanerne udlægges til andedam
  • at al tale om hal i Rødvig ophører. Dermed frigøres midler til tiltag andre steder i kommunen, og Rødvig er ikke mere ”på banen” men blot på r…

Rødvig kan fortsat se frem til at skulle benytte Boestoftehallen og ligeledes de omliggende boldbaner, når holdsport kommer på tale. Der er stadig godt 4 km både ud og hjem, men sådan har det været i mange år, og sådan vedbliver det med at være.

 

Skriv en kommentar