(Last Updated On: 29. marts 2019)

Generalforsamlingen blev holdt i Rødvig Ferieby. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Rødvig: Når man sejler på vej ind i en havn, bør man i henhold til godt sømandsskab have grønne bøjer på styrbord side af skibet og røde bøjer på bagbord side af skibet. I fremtiden vil man også blive mødt af to store bøjer, en grøn og en rød – naturligvis placeret korrekt i forhold til søfartsreglerne – når man kommer kørende på landevejen fra Lille Heddinge med kurs mod Rødvig.

Det er et af de projekter, som Rødvig Borgerforening arbejder med i øjeblikket, og projektet blev præsenteret ved foreningens generalforsamling tirsdag den 26. marts i Rødvig Ferieby.

Tre meter høje bøjer

Det var Ralf Toepler, som på vegne af arbejdsgruppen ’Forskønnelse af Rødvig’ fortalte om arbejdet med etableringen af en ny byport ved indgangen til Rødvig.

– Rødvig er en maritim by, og det skal vores ny byport signalere. Vi har fået to flotte bøjer fra Søfartsstyrelsen, som er tre meter høje og 300 til 400 kilo tunge. De ligger i øjeblikket på fabrikken, hvor de er blevet sandslibet og nu er klar til at blive malet, fortalte han de 43 fremmødte medlemmer.

Han kunne også fortælle, at arbejdsgruppen er i dialog med Stevns Kommune om selve placeringen, da deres størrelse og vægt kræver særlige forholdsregler i forhold til sikkerhed.

Sydstevnshallen

Ole S. Jørgensen (th) fortalte bl.a. om Sydstevnshallen. Bagved fra venstre er det aftenens dirigent Gerhard Nagott samt foreningens formand Freddie Larsen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Der sker også mange andre ting i byen, hvilket repræsentanter fra andre arbejdsgrupper kunne fortælle om.

Ole S. Jørgensen – fra den nu nedlagte arbejdsgruppe for Sydstevnshallen – så tilbage på et 2018, hvor den længede ønskede hal blev en realitet; efter tre års målrettet arbejde i foreningen. Hallen blev indviet lørdag den 24. august, og den blev straks herefter taget i brug.

– Det har været meget tilfredsstillende for alle, der deltog, at arbejdet har båret frugt, sagde han.

Trods en stram styring slå økonomien ikke helt til, og Ole S. Jørgensen redegjorde for de indsamlinger, der har fundet sted.

Stevns Friskole har indsamlet 85.000 kroner til indkøb af udstyr til hallen. F.I.S.K. har doneret 100.000 kroner til udstyr til fællesrummet med køkken, service, borde og stole. Ib Snoer Glarmesterfirma har bevilget 35.000 kroner til den populære og flittigt brugte spejlvæg. Også Joost El, Roklubben Stevns og Sydstevns G&I Badminton har også doneret midler til indkøb til hallen.

Rødvig G&I har ansøgninger ude i fonde om ca. 600.000 til fuldførelse af springgraven.

Stevns Kommune har bevilget ca. 500.000 kr. til indkøb til større, nødvendige rekvisitter til indretning og brug for klubberne.

Der er nu nedsat en brugerarbejdsgruppe, der skal være med til at prioritere og komme med ønsker til nyindkøb.

– Sydstevnshallen er blevet den borgernes hal, som vi ønskede. Nu skal vi passe på den, sluttede Ole S. Jørgensen.

Teater, café og snaps

Der var også indlæg fra teatergruppen, som netop har opført Elverhøj på Harmonien for fulde sale:

– Knap 300 i alt har set stykket, og den 20. maj viser vi en halv times uddrag af stykket på biblioteket i Store Heddinge, fortalte et af pensionistbandemedlemmerne, Rita Siig.

Instruktør Grethe Fischer var taget på velfortjent ferie til Italien.

Rita Siig benyttede lejligheden til at opfordre flere mænd til at melde sig ind i banden.

– Vi er omkring 20 stykker, de fleste damer, vi kunne godt bruge nogle flere mænd. Til at spille, skrive, hjælpe til – bare giv mig et praj, sagde hun.

Boye Deluran Jensen gjorde god reklame for foreningens torsdagscafé, hvor man hver torsdag mellem 14 og 16.30 møder op på Harmonien. Der bliver drukket kaffe, spist hjemmebagt kage, sunget sange, spillet kort, og nogle gange er der højtlæsning eller foredrag på programmet.

Rødvig Borgerforening har også eget snapselaug som mødes, smager og taler ingredienser og trækketid.

– Vi smager kun et bundskvæt. Vi mødes privat, vi er 12 medlemmer, så der er plads til flere, sagde Finn Høj fra snapselauget.

Han fortalte også om foreningens to årlige loppemarkeder. Næste gang er den 7. april, der er stadig ledige borde til 100 kroner, hvis man gerne vil have en stand. Man kan også dagen inden, den 6. april, kigge forbi Harmonien og donere ting, som vil blive solgt til fordel for foreningen.

To indlæg fra stranden

Fra strandgruppen var der to indlæg, dels fra Arne Manley, dels fra Tom Nielsen, der repræsenterede to forskellige synspunkter ift. hvordan arbejdet med at forbedre Veststranden skal gribes an.

I kommunens kystsikringsprojekt er førsteprioriteten i 2019 at beskytte Kystvejen i Strøby Egede mod høj vandstand. Rødvig er andenprioritet, og hertil er afsat 408.000 kroner i budgettet.

Begge indlægsholdere var enige om, at dette beløb ikke vil være tilstrækkeligt til at afhjælpe problemerne, og man henviste til et tilsvarende projekt i Faxe Ladeplads, hvor man har brugt flere millioner kroner til sand for at kystsikre.

– Vi foreslår, at staten og kommunen selv finansierer kyssikringen, og at vi bruger de afsatte penge til bedre adgangsforhold for kørestolsbrugere og gangbesværede, sagde Tom Nielsen.

Borgermøde om havnen

Freddie Petersen benyttede lejligheden til at opfordre så mange som muligt til at møde op på borgermødet den 24. april, hvor lokalplansforslaget for Rødvig Lystbådehavn holdes.

– Det er godt med udvikling. Her skal være attraktivt for turisterne, men vi er også nogle, som bor her, sagde han og henviste til muligheden for at opføre bygninger i fem og en halv meters højde på havnefronten.

Lokalplanen kommer i høring, og Ole S. Jørgensen fortalte, at bestyrelsen planlægger at udarbejde et høringssvar til planen. Interesserede medlemmer er velkomne til at diskutere med.
rmh

Skriv en kommentar