(Last Updated On: 6. maj 2014)

LaeserneSkriver1af Freddie Petersen Skansevej 8, Rødvig
Citat: ”Hver fjerde danske drukneulykke sker i havne. Dermed er havnene der, hvor der sker flest drukneulykker efterfulgt af bådfart og strandbadning. Kun de færreste ved, hvordan de passer på sig selv og andre, når de færdes på havne. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden har foretaget blandt ansvarlige for sikkerheden i lystbådehavne i Danmark. ” Et kig fra turistkontorets vinduer viser en redningsvej fuld af biler, motorcykler, bådtrailere og megen anden færdsel – en særdeles trafikeret vej på havnens centrale område. Nu som før, er det meget populært at opleve atmosfæren på lystbådehavnen – endda uden en legeplads. Børn og voksne har i årtier nydt den autentitet, som fremhæves så stærkt i pjecen ”Dynamisk kulturarv i Rødvig”. Øges nydelsen med en legeplads til 600.000 kr.? Et skilt til 600 kr. med anvisning til den allerede eksisterende, trygt beliggende legeplads få hundrede meter væk, kunne vel gøre det lige så godt. Lidt af de mange penge kunne endda anvendes der til en udvidelse! Campinglivet tiltrækker mange børnefamilier, og der hører en legeplads naturligt til. Ulykker er en sjældenhed. Campingpladsen er et trygt sted for hele familien. Havnen kan aldrig tilbyde tilsvarende tryghed jf. indledende citat. Rødvig Lystbådehavn er ingen undtagelse. At mene en legeplads på havnen er et sikkert sted for børn, rækker ikke – man skal vide, at den er det. Alt andet er af indlysende grunde løs tale.

svar fra Lars Klausen, formand for Stevns Turistforening Klintevej 21, Rødvig
I forlængelse af debatindlæg fra Freddie Petersen, Rødvig, vedrørende planerne om en legeplads på lystbådehavnen i Rødvig, håber jeg nedenstående, kan afklare i det mindste nogle af de i debatindlægget rejste spørgsmål samt ikke mindst sikre Freddie Petersen en roligere nattesøvn. Idéen om en legeplads er udsprunget af arbejdet i det såkaldte ”både og” projekt, der dækker over et samarbejde mellem Stevns Kommune, Fiskerihavnen, Rødvig Borger- og Erhvervsforening og Stevns Turistforeningen med henblik på, dels at kombinere det traditionelle havne- og fiskerimiljø med nye oplevelsesøkonomiske tiltag, dels få gennemført nogle kvalitative forbedringer til glæde for såvel fastboende som gæster og turister. Det samlede finansierede projektkatalog indeholder projekter for omkring 2,5 millioner, som styregruppen håber at realisere inden for de kommende 12-18 måneder, inkl. den omtalte maritime legeplads på lystbådehavnen. Projektet ”både og” har, som bekendt for de fleste på Stevns, været i gang ca. 2 år, og idéer og prioritering af idéer er sket bl.a. via gennemførelse af flere borgermøder, heraf et på havnen i Rødvig i juni 2012 og et på Harmonien i efteråret 2013. I øvrigt er alle projekter finansieret gennem en kombination af LAG/FLAG midler kombineret med selvfinansiering fra enten private aktører, Stevns Turistforening eller Stevns Kommune. Legepladsen har på alle disse møder indgået i debatten, så hvorfor projektet kommer som en ”tyv om natten” for Freddie Petersen, kan jeg naturligvis ikke vide noget om, men mulighederne for at være orienteret har været særdeles gode bl.a. gennem vores altid aktive lokale presse, og muligheden for direkte indflydelse på processen har efter min bedste overbevisning ligeledes været til stede. Projektet er i øvrigt delvist afviklet parallelt med og delvist koordineret med det af Freddie Petersen omtalte projekt ”Dynamisk Kulturarv”, og alle initiativer i ”Både og” projektet inkl. legepladsen falder smukt i tråd med de af Freddie Petersen refererede kvaliteter i Rødvigs havnemiljø. Nu har jeg på fornemmelsen, at Freddie Petersen, i modsætning til vores mange gæstesejlere og turister, ikke ønsker en maritim legeplads på lystbådehavnen, så jeg vil ikke her forsøge at gendrive samtlige af de i debatindlægget rejste indvendinger. Dog synes jeg, der et par oplagte misforståelser, der fortjener en kommentar. At det skulle være farligere at lege på en legeplads 30 m fra bassinkanten end at fiske eller lege med net direkte på molekanten, har jeg svært ved at forstå. Et havnemiljø kan generelt være farligt for børn, og det kræver, at forældre tager ansvar for deres børns sikkerhed, hvad jeg gennem daglig færden på Rødvig Havn også oplever rent faktisk sker. Alternativet er, at børn helt forbydes adgang til havnen, men det er vel ikke det Freddie Petersen foreslår? At placeringen af legepladsen skulle være foreslået placeret lige ud til det mest trafikerede område i Rødvig Havn ved Freddie Petersen ikke passer, da han selv i indlægget beskriver placeringen som mellem sejlklubbens klubhus og Café Marina langs med redningsvejen, som forhåbentlig ikke bliver alt for trafikeret! At en havn ikke skulle kunne være en fantastisk legeplads for børn, kan jeg ikke skrive under på. Jeg er selv opvokset tæt på Hvidovre Havn, og jeg kan dagligt se hvor meget glæde børn har af at lege på Rødvig Havn, så børn fortjener, at vi tænker dem ind i det havnemiljø vi ønsker at skabe. Naturligvis med skyldig hensyntagen til sikkerhed og respekt for et autentisk miljø, hvilket jeg mener den foreslåede maritime legeplads lever op til, i mindst lige så høj grad som forslag om flere udskænkningssteder for de voksne m.fl. Lad mig slutte med at understrege, at jeg har respekt for, at vi kan have forskellige ønsker og opfattelser af, hvordan vi bedst udnytter den relativt sparsomme plads på lystbådehavnen, men argumenterne skal naturligvis være i orden og helst afleveret ”rettidigt”.

Skriv en kommentar