(Last Updated On: 12. september 2017)

Der er mange diskussioner og forståelige følelser indblandet i debatten omkring Rødvig Station og dens fremtidige placering i byen.

Udviklingsplanen og Borgerforeningen har en flytning af stationen som en prioritet.

Plan- og Teknikudvalget medlemmer afholdte mandag den 11. september 2017 møde med banerepræsentanten fra Movia og centerchefen i Stevns kommune.

Der investeres massivt i den kollektive trafik i disse år, og en elektricificering og omlægning af Lille Syd Banen, som fremover kører Næstved – Køge – København får stor betydning for alle pendlerne på Stevns.

Fra januar 2020 køres der fra Køge Station til København H via den nye jernbane, hvilket betyder, at rejsende fra Rødvig til København i fremtiden får reduceret den daglige rejsetid med 28 minutter hver vej.

Ved opslag i rejseplanen ses transporttiden i dag at være 1 time og 23 minutter fra Rødvig til København. Dette reduceres i fremtiden til en samlet rejsetid på 55 minutter.

Rejsetiden i dag fra Rødvig til Køge er 34 på minutter. Det betyder, at der skal findes en reduktion af rejsetiden på 6-8 minutter for at opretholde en ½ times drift på linjen til Køge, for at toget fra Rødvig kan ramme toget til København/Næstved på Køge Station, som også kører ½ times drift.

Det er nu aftalt, at Stevns kommune medio december 2017 modtager en redegørelse, hvor Movia skitserer 3 løsningsforslag om placering af stationen i Rødvig. 1 – Den nuværende placering, 2 – placering ved Vemmetoftevej og 3 – en nordligere placering. Udgangspunktet er, at Rødvig skal kobles på fremtidens togdrift, og der skal være ½ times drift fra Rødvig til Køge, København og Roskilde.

Plan- og Teknikudvalgets medlemmer er enige om, at vi som 1. prioritet laver infrastruktur for borgere og pendlere i Stevns kommune.

Movia oplyste, at der ikke arbejdes med reduktion af standsningssteder i den kommende plan.

P.u.v.
Steen S. Hansen, formand for Plan- og Teknikudvalget.

 

Skriv en kommentar