(Last Updated On: 29. september 2020)

Så kører diskussionen om flytning af Rødvig Station igen, og som modstander af flytningen beskyldes man for mange ting som for eksempel ”dårlig taber”, manglende respekt for flertallet eller værst af alt, modstander af politikernes ”silver bullit”-udvikling. Det er måske et godt sted at tage udgangspunkt – udvikling – ja, men hvilken udvikling?

Jeg hører nogen tale om en udvikling, hvor de ser for sig en by med butikstorve og kulturinstitutioner, der dynamisk spreder sig op over markerne mod Lille Heddinge. Det er ikke den type udvikling ala Ølstykke Stationsby jeg ønsker, eller for den sags skyld tror på er realistisk.

Jeg ser en udvikling, hvor Rødvig udvikles med udgangspunkt i byens styrker og særpræg, en udvikling der bygger videre på 140 års kulturarv og hvor hav, havn, klint og station udgør de bærende elementer. En kulturarv hvor fultidsfiskeri måske snart helt er afløst af fritidsfiskeri, men hvor havnen stadig er udgangspunktet for et aktivt erhverv, de kommende mange år som servicehavn for offshore aktiviteter, hvortil kommer et voksende antal turistrelaterede virksomheder.

Der er stadig mange udviklingsmuligheder i ”det gamle” Rødvig omkring for eksempel Havnevej og stationsområdet, hvor sidstnævnte har endnu flere spændende muligheder med en aktiv togforbindelse og en aktiv station.

Den meget omtalte ”grønne kile” fra Vemmetoftevej til havnen kan således sagtens realiseres også sideløbende med toget.

En udvikling, hvor pengene, ressourcerne og kreativiteten koncentrerer sig om at bygge på Rødvigs naturlige styrker, er heller ikke forhindrende for, at nye boligområder skyder op rundt om byen, tværtimod, jo stærkere vi kan udbygge vores kernefortælling, desto mere attraktiv vil Rødvig fremstå for både turister og potentielle tilflyttere.

Der er mange andre aspekter af denne sag, ikke mindst den politiske proces, men mere om det en anden gang.

Lars Klausen
Klintevej 21
Rødvig

Skriv en kommentar