(Last Updated On: 4. november 2021)

Rapport viser, at der kommer flere børn og ældre i kommunen, og samtidig roses Stevns for indsats på det såkaldte specialiserede socialområde.

Borgmester Anette Mortensen (V) og Henning Urban Dam (S) stør sammen for at sikre velfærd for børn og unge. (Arkivfoto)
Velfærd: En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) sætter tal på, hvad demografien kommer til at betyde i de enkelte kommuner.
Demografien viser ifølge AE, at den kommer til at øge de kommunale budgetter i årene frem mod 2030, hvor der kommer flere børn og ældre.

S og V vil sikre velfærd

Hvis kommunernes driftsudgifter skal følge med udviklingen af et stigende antal børn og ældre, skal udgifterne ifølge Finansministeriet stige med samlet 20 milliarder kroner frem mod 2030.
Det svarer til 3.420 kroner per indbygger, siger AE. Stevns Kommune skulle jævnfør ovennævnte lande på en demografisk vækst, som kræver 78 mio. kr., svarende til 3.374 kr. per indbygger.
Stevnsbladet har spurt borgmester Anette Mortensen (V) og formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Henning Urban Dam, om de kan genkende disse tal?
– Om tallene én til én er korrekte kan jeg ikke svare på, men tendensen er helt i tråd med det vi også oplever i kommunen. Vi ved at vi bliver væsentlig flere borgere over 80 år, i de næste 10-12 år bliver det i omegnen af dobbelt så mange, siger Anette Mortensen.
”Er der tages budgetmæssigt højde for denne udvikling?”
– Det simple svarer: Ja, det er noget vi skal tage højde for i vores budgetter. En stigning i antallet af ældre betyder også en stigning i udgiftsniveauet, Vi kan ikke nøjes med at levere hjemmepleje til hver anden, der har behov for det. Det store spørgsmål er så, i hvilket omfang den demografiske udvikling vil blive imødekommet af nye midler i økonomiaftalerne, lyder det fra borgmesteren.
Også udvalgsformanden Henning Urban Dam kan genkende tallene:
– Min forventning et, at Folketinget tager ansvar for at tildele økonomi ved Økonomiforhandlingerne, der tilgodeser kommunernes opgaver. Det kan f.eks. ske via en Velfærdslov. Der er dog ingen tvivl om, at vi står overfor en stor opgave med at sikre vores kommunale velfærd, hvilket jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt for at gøre, svarer han.

Mere til socialpsykiatrien

Fagforeningen FOA har også sendt en rapport på gaden, som giver Stevns Kommune et skulderklap for hjælpen til handicappede og udsatte, det såkaldte specialiserede socialområde.
Det er især på i sammenligning med landsgennemsnit, at Stevns bonner positivt ud i forhold til udgifter per bruger indenfor området. I Region Sjælland ligger syv kommuner over 30.000 kr. per bruger og kun én under 20.000 kr., og Stevns ligger et sted i midten med 24.302 kr. per bruger om året, hvilket er en udvikling på over 1 pct. siden 2018.
”Det er jo ikke mange basseører der er gået i plus mellem 2018-2021, men tillykke alligevel. Vil I fastholde niveauet eller øge det, så udviklingsprocenten kommer højere op?”
– Jeg er glad for at se, at vores prioriteringer slår igennem i rapporten, understreger Henning Urban Dam og fortsætter:
– Jeg har som formand for Social og Sundhedsområdet haft fokus på, at området bliver prioriteret og jeg er tilfreds med en beskeden forbedring. I budget 2022 har vi vedtaget flere opnormeringer. Vores åbne værested for unge under 25 år med psykiske udfordringer gøres permanent og åbningstiden fordobles, og vi sætter en kvart million mere af til socialpsykiatrien. Derudover har vi styrket visitationen, så man som borger oplever en endnu bedre og hurtigere sagsbehandling, fastslår Henning Urban Dam.

Skriv en kommentar