(Last Updated On: 24. november 2020)

Som beboer og formand for SKÆP er jeg frustreret over, hvad der sker vedrørende Strøbyhjemmet.

Man tvangsflytter en beboer i den tidligere forvalterbolig, som jeg mener er fredet.

Man vil sælge Strøbyhjemmet, men er der lavet en ny kommunalplan?

Hvad med skelkonstatering?

Ingen dialog med beboerne?

Skal beboernes udhuse rives ned?

Hvad med parkeringspladser til beboerne?

Hvad med skraldspandene, vaskerum, kondirum, gymnastiksal?

Hjemmehjælpen er flyttet ind på Strøbyhjemmet.

Lejlighederne på Strøbyhjemmet hører under SKÆP, skal der så ikke skrives lejekontrakt og betales indskud?

Tre måneders opsigelse iflg. lejeloven

Olietanken til Strøbyhjemmet er gravet op, olien overført til anden tank på grunden. Hvorfor afsluttede man ikke varmeregnskabet inden?

Angående flytningen til Acacievej må jeg konstatere, at huset er ubrugeligt i forhold til indretningen på Strøbyhjemmet.

På Acasievej er der ikke parkeringspladser og vendeplads til FLEX og så ligger det midt i et boligkvarter.

Omkring Solstrålen mener jeg, at det er en skandale at lave området for dem om til et fængsel, når hele bygningen er som skabt til dem.

Denne rokering viser helt klart, at man ikke vil de små byer. Strøby er ikke en udviklingsby – er det en afviklingsby?

Kreditlånene på ejendommene i SKÆP stiger, hvorfor kan bestyrelsen ikke se bilag?

Hvordan kan man sælge Strøbyhjemmet uden at eje grunden?

En indfødt stevnsbo gennem 73 år.

Peder Olsen
Rolighedsvej 29
Strøby

Skriv en kommentar