(Last Updated On: 27. februar 2017)

På kommunalbestyrelsesmødet i januar 2017 stemte vi nej til den nye »Sammenhængende børnepolitik i Stevns kommune«. I Enhedslisten vil vi meget gerne have en sammenhængende børnepolitik, der blandt andet har været til høring i forældre- og skolebestyrelser og som viser vejen til et godt børneliv for alle vores børn.

Men, dette er ikke sket med den nye »Sammenhængende børnepolitik«, der iøvrigt er resultatet af en tidligere strategiplan fra 2014, der hedder »Strategiplan for arbejdet med udsatte børn og unge i Stevns Kommune«. I den kan vi læse følgende: »Slutproduktet vil være en ny sammenhængende børnepolitik, som binder tilbuddene til alle børn og unge i Stevns Kommune sammen på tværs af faggrænser og organisatoriske skel.« Det er så den vi sidder med nu, to et halvt år senere.

I Enhedslisten er vi ikke imponeret over, at det er lykkes kommunalbestyrelsen at vedtage en »Sammenhængende børnepolitik i Stevns Kommune«, når det rent faktisk er et gældende lovkrav for kommunerne. Jeg vil nøjes med, her, at fremhæve én af flere rystende aspekter ved politikken:

Kommunalbestyrelsen opfordrer med vedtagelse af den nye »Sammenhængende børnepolitik« forvaltningen til at inkludere alle børn med særlige behov, fra lettere til massive støttebehov.

Det betyder, at børn i meget stor udstrækning vil blive holdt indenfor kommunegrænsen, selv om der findes et mere relevant tilbud i nabokommunen, men ikke nok med det. Børn, som tidligere fik et specialiseret regionalt tilbud, kan nu, med den nye »Sammenhængende børnepolitik« holdes i Stevns Kommune. Desværre har de sidste ti års af-specialisering af tilbud til børn med særlige behov, som resultat af kommunalreformen, betydet, at kommunerne laver egne tilbud, med svingende og ofte ringe kvalitet. Dette er der bred enighed om i handicaporganisationerne og i befolkningen (Gallup 2013), hvilket vores kommunalbestyrelse tilsyneladende er ligeglade med.

I en lille kommune som Stevns betyder det, at meget forskellige børn – med meget forskellige forudsætninger for udvikling og læring – vil blive sat sammen, for at tilbuddet skal være rentabelt.

Jo, det handler om penge. Det kan vi læse i »Strategiplan for arbejdet med udsatte børn og unge i Stevns Kommune« fra 2014. Jeg citerer fra side fire: »Det betyder, at udarbejdelse af en strategi for det fremadrettede arbejde med udsatte børn, unge og deres familier skal ske samtidig med implementering af en ny organisation samt arbejdet med at reducere udgifterne på området«. Der er ikke tale om en sammenhængende politik for alle børn, men netop en sparepolitik for de udsatte børn.

Betina Baden
På vegne af Enhedslisten Stevns

 

Skriv en kommentar