(Last Updated On: 4. maj 2021)

Stevns: Placeringen i landskabet af en statsvej mellem Stevns og motorvejsnettet deler fortsat de politiske vande. Det kom også frem på Socialdemokratiets generalforsamling forrige lørdag, hvor debatten i høj grad handlede om trafikpolitiske emner.

Men selv om den politiske beretning fra gruppeformand Henning Urban Dam kom vidt omkring, nævnte han bemærkelsesværdigt nok ikke statsvejen i sin tale. Det kom først, da flere af medlemmerne tog ordet i den efterfølgende debat og kommenterede Vejdirektoratets VVM-redegørelse og dermed de to sydlige linjeføringer henholdsvis nord og syd om Hårlev.

Tydeligst var indlægget fra tidligere kommunalpolitiker Jørgen Aarestrup, der i en årrække sad i Vallø Kommunalbestyrelse. Han advarede mod at »lave en ny Mariager-omfartsvej« – med henvisning til et meget omtalt vejprojekt, som ikke blev til noget, i sidste valgperiode i Folketinget.

– Som parti bør vi holde fast i, at den nordlige linjeføring (fra Strøby Egede, red.) er den eneste, som for alvor afhjælper trafikproblemerne. Nu har Vejdirektoratet så peget på en meget sydligere mulighed, men det skal politikerne da ikke lægge under for, sagde han.

Jørgen Aarestrup opfordrede fornyede forhandlinger med Køge Kommune om den nordlige linjeføring:

– Marie Stærke (borgmester i Køge, red.) vil også gerne se løsninger og de rigtige samarbejder. Men hvis ikke det lykkes, vil jeg anbefale, at vi siger nej til en statsvej og bruger pengene på kollektiv trafik i stedet. Det kunne være Østbanen og bedre busforbindelser, sagde han.
hfi

Læs hele artiklen i denne uges udgave af Stevnsbladet.

Skriv en kommentar