(Last Updated On: 18. maj 2022)

Tim Christensen (S) – midlertidig formand for Social og Sundhedsudvalget. (Foto: Simon de Visme)

Stevns: På det seneste kommunalbestyrelsesmøde blev Steen S. Hansen (S) bevilget orlov på ubestemt tid af helbredsmæssige årsager. I stedet blev Socialdemokratiets førstesuppleant Søs Helen Sørensen indkaldt som hans afløser i Kommunalbestyrelsen. Hun overtager samtidig hans to udvalgsposter i henholdsvis Plan, Teknik og Miljøudvalget samt Social og Sundhedsudvalget, så længe orloven varer.

Derimod er det op til Social og Sundhedsudvalget selv at konstituere sig med ny, midlertidig formand. Ifølge styrelsesvedtægten kan de stående udvalg til enhver tid lave en omkonstituering, og det var netop, hvad der skete, da udvalget holdt sit majmøde.

Ny, midlertidig formand er Tim Christensen (S), der blev nyvalgt ved valget i november.

Martin Henriksen (løsgænger) er næstformand i udvalget.

Social og Sundhedsudvalget har på sit møde desuden udpeget Søs Helen Sørensen som midlertidigt medlem af Udsatterådet, mens Steen S. Hansen har orlov.

Skriv en kommentar