(Last Updated On: 20. oktober 2021)

Og bakkes op af Venstre og de Radikale

 

S-borgmesterkandidat Henning Urban Dam ønsker grøn byudvikling.

KV21: Med vedtagelsen af budget 2022 har kommunalbestyrelsen besluttet, at en stor kommunale grund vest for Metalvej i Hårlev sættes til salg.

I forbindelse med den forestående valgkamp ser Socialdemokratiet i denne forbindelse store perspektiver for udvikling af et nyt boligområde i Hårlev.

S: Ambitiøs lokalplan

Målet er et grønt og bæredygtigt boligområde, siger partiets borgmesterkandidat Henning Urban Dam.
 – Det skal tage sit afsæt i FN´s Verdensmål, og bygge på Stevns kommunes nye boligpolitik, som omfatter et varieret boligudbud til alle, klima og miljøvenligt byggeri, grønne forbindelser idet området skal kobles på stisystemet i Hårlev, og så skal der være plads til vildskab, biodiversitet og liv mellem boligerne, forklarer Henning Urban Dam, og fortsætter:
– I Socialdemokratiet har vi en vision om, at man som borger i Stevns kommune, kan finde en bolig, der passer til sit behov gennem hele livet. Vi skal have ejer- og lejeboliger, små og store boliger og boliger i by og landområderne. Fremtidens boliger skal bygges klima og miljøvenligt, og plads til naturen tænkes med.
Henning Urban Dam finder området vest for Metalvej, som ligger ud til åbne marker, vil passe perfekt ind i den socialdemokratiske vision.
 – Vi glæder os til, i samarbejde med borgere i Hårlev, politiske kolleger og øvrige interessenter, at udvikle dette spændende område fra græsareal til fremtidens grønne og bæredygtige boliger. Lad os gribe muligheden for at lave en ambitiøs lokalplan for området. Nu er det Hårlevs tur til et nyt og anderledes boligprojekt, der viser vejen ind i fremtiden, lyder hans appel.

Venstre: En proces er i gang

Spørgsmålet er, om Socialdemokratiet kan finde flertal for disse ambitioner, for vil Radikale og Venstre, de politiske budgetkolleger, samarbejde om dette?
Stevnsbladet har spurgt Venstres formand for Plan, Miljø og Teknikudvalget, Flemming Petersen, og den radikale formand for udvalget om Stevns Verdensmål, Line Krogh Lay, om det er realistisk at binde et grundsalg til krav ’grøn byudvikling’?
 – For noget tid siden blev jeg inviteret af den tidligere formand for Hårlev Borger- og Erhvervsforening, Johnny Andersen, til at se på de udviklingsmuligheder Johnny så, der lå til at blive udnyttet i Hårlev, siger Flemming Petersen og uddyber:
– Et af stederne vi så på, var grunden ved Metalvej og den kom derfor med, på det netop vedtagne budget for 2022 og årene frem. Venstre glæder sig, som Socialdemokratiet og de andre forligspartier, til at igangsætte en proces, om en ny måde at tænke boligbyggeri på. Med vægt på klima, miljø, bæredygtighed og borgerinddragelse og med vores nye boligpolitik ved hånden. Særligt vedrørende borgerinddragelse, vil Venstre arbejde for et klasseeksempel på dette, med tanke på hvordan ideen opstod.

Radikale: Dialog med borgere

Line Krogh Lay bekræfter, at der lægges op til muligheden for at lave et grønt og bæredygtigt boligområde med udgangspunkt i Stevns Kommunes vision for verdensmålene og den ny boligpolitik på bl.a. Metalvej og i øvrigt også på Damgårdens jorde ved Rødvig.
 – Det er princippet for alle fremtidige boligområder i Stevns Kommune, hvis det står til mig, svarer Line Krogh Lay og tilføjer, at det er en del af opgaven i Stevns Verdensmål, at der skulle dannes basis for fremtidige bæredygtige boligområder.
– Bæredygtige boligområder er i øvrigt vedtaget 19-0 i kommunalbestyrelsen. Jeg er enig i, at det er en oplagt mulighed på den placering i den vestlige del af kommunen. Jeg er også enig i, at vi skal have sat en proces i gang med, hvad der er muligt. Derfor er det naturligt at lade det indgå i budgettet. Om det bliver hele grunden eller dele af grunden, må vi se nærmere på, når vi dykker længere ned i det og kommer i dialog med borgerne. Det er et krav fra Radikale, at det skal være med høj grad af borgerinddragelse, kreativitet og biodiversitet, kvalitet, lav bebyggelsesprocent, bæredygtige materialer, stisystemer og blandede boformer. Det er spændende at se, hvad vi når frem til, når vi dykker ned i opgaven, lyder det fra Line Krogh Lay.
sky

Skriv en kommentar