(Last Updated On: 29. juni 2021)

I de kommende uger er der dømt langsom kørsel når man skal ud og ind af Strøby Bygade. (Foto: Klaus Slavensky)

Trafiksikkerhed: De næste par uger tager det lidt længere tid at køre gennem Strøby, idet trafikhellen mod nord er ved at blive renoveret.

Hastigheden er sat ned til 20 km i timen, og der er endvidere opsat lysregulering ind og ud af byen.

Færdig i start juli

I begyndelsen af april igangsatte Stevns Kommunes Vejteam, at opstille to nye trafikheller i Strøby Egede og renovere den eksisterende trafikhelle i Strøby, som benyttes daglig af mange skolebørn.

– Vi startede processen i Strøby mandag den 21. juni og forventer at blive færdige i uge 27, fortæller vejingeniør Jesper Hansen.

– Vi har hævet asfalt og kantsten med 10 cm, og når dette arbejde er færdig i begge sider af vejen, så sættes en ny præfabrikeret trafikhelle op, som vil give mere sikkerhed end den tidligere. I arbejdstiden har vi skønnet, at det ikke er nødvendigt at lave en midlertidig overgang, da hastigheden er væsentligt nedsat, og når arbejdsdagen er slut, vil det fortsat være muligt at krydse vejen ved den eksisterende overgang, siger Jesper Hansen, der også forventer, at opmalingen af vejstriber også er tilendebragt senest den 9. juli.
sky

Skriv en kommentar