(Last Updated On: 2. marts 2021)

På udvalgsmøderne i februar havde alle partier mulighed for at komme med deres ønsker til arbejdet med budget 2022.

Det kan være forslag der omprioriterer, effektiviserer, skaber nyt, koster mere, koster mindre eller andet? Vi er altså gået i gang i god tid. De ønsker, der nu er tilkendegivet, vil vores forvaltning arbejde videre med.

Før sommerferien præsenteres alle kendte præmisser for budgetarbejdet og de politiske behandlinger går i gang. Hvis man som parti ikke fik afleveret sine ønsker til februar møderne, vil jeg opfordre til, at man gør det snarest. Lad os nu spille med åbne kort, give vores forvaltning tid til at beregne på vores ønsker og vise borgerne hvad vi vil. De sidste tre år har alle partier med undtagelse af et fremsat deres budgetforslag.

Det eneste parti, der ikke har udarbejdet deres eget budgetforslag, er Dansk Folkeparti. Samme parti har dog travlt med at kritisere os andre, tale om hvordan de vil prioritere vores velfærd og skabe balance i økonomien. Men hver eneste gang uden et budgetforslag, der viser hvordan.

Det mener jeg er useriøst. Derfor er min forventning, at DF vil fremlægge et budgetforslag til efteråret. Hvis Martin Henriksen til den tid undskylder sit manglende budgetforslag med, at han ikke sidder i kommunalbestyrelse i dag, vil jeg betegne det som en noget tynd undskyldning. DF har to pladser i kommunalbestyrelsen i dag og dermed adgang til alt budgetmateriale, samt mulighed for at indlevere ønsker til beregninger. Hvordan vil DF prioritere og finansiere den borgernære velfærd? Hvordan vil DF skabe balance i økonomien?

Jeg håber, at både jeg og alle vælgerne på Stevns får et svar fra DF inden kommunalvalget til efteråret. I Socialdemokratiet har vi taget ansvar de sidste tre år og gør det igen i år. Vi har i et bredt samarbejde vist, at hvor der er vilje, er der vej.

Med venlig hilsen
Henning Urban Dam
Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet

Skriv en kommentar