(Last Updated On: 4. juni 2021)

Bedre sikkerhed for fodgængere og cyklister over Stevnsvej

Nu er det mere sikkert at krydse den trafikerede Stevnsvej. (Foto: Klaus Slavensky)

Trafik: I april måned viste udvalgsformand, Flemming Petersen (V) og vejingeniør Jesper Hansen, i Stevnsbladets spalter, hvor der skulle opsættes trafikheller ved Strandparksvej og Stevnsvej.

I maj måned gik arbejdet i gang, og er nu tilendebragt.

Arbejdet gik glat

Selv om dette lyder som en rekord for kommunalt arbejde, oplyser Jesper Hansen fra Stevns Kommunes Vejteam, at der har måtte justeres en del i tidsplanen som følge af den megen trafik på vejen.

– Vores entreprenør har begrænset sit daglige arbejde til at være uden for myldretiderne, så der primært har været arbejdet fra omkring kl. 9-14 på hverdagene. Dette har selvsagt betydet en noget længere udførselsperiode, men til gengæld har det været muligt at udføre arbejdet uden store trafikale gener, forklarer Jesper Hansen og uddyber:

– Den eneste trafikale udfordring var den dag, hvor der blev lagt asfalt ud, hvor der var fremkommelighedsproblemer og dermed en længere kø på stedet. Men alt i alt har arbejdet ikke resulteret i henvendelser fra utilfredse borgere og trafikanter, siger en tilfreds vejingeniør.

Nu gælder det Strøby

Efter opsætningen af trafikheller fulgte stribearbejdet, hvor de eksisterende striber fjernes og de nye striber blev lagt.

Opsætningen af trafikheller i Strøby Egede er blot første etape af et større helleprojekt, idet de eksisterende trafikheller i den nordlige del af Strøbys udkant skal renoveres og forbedres.

I Strøby vil hellefladen blive 10 cm højere, og der vil komme ny helle som bliver 3 meter bred, og der vil blive lavet hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Arbejdet med hellenanlægget i Strøby startes i denne uge uge, og forventes at tage cirka 14 dage.

Anlægsarbejdet i både Strøby og Strøby Egede koster 800.000 kr., og derudover er afsat 1 mio. kroner til andre trafiksikkerhedstiltag på Stevns i 2021, som forvaltningen nu er i gang med at prioritere, har udvalgsformand Flemming Petersen tidligere oplyst.
sky

Skriv en kommentar