(Last Updated On: 4. januar 2021)

Region Sjælland, hvorunder Stevns Kommune hører, følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for udrulning af vaccination mod COVID-19. Vaccinen forventes at komme til Stevns i uge 1.

Corona: Søndag den 27. december blev de første danskere vaccineret mod coronavirussen, og samme dag meldte Region Sjælland ud, hvem der står først i regionens vaccinekø.

Stevns Kommune oplyser, at de første doser af vaccinen forventes at komme til Stevns i den første uge i januar, og skriver i den sammenhæng bl.a.:

’Den første vaccine er til beboerne på vores plejecentre, som vaccineres på det plejecenter, hvor de bor. De næste, som får tilbudt vaccinen, er borgere over 65 år, som modtager både praktisk bistand og personlig pleje af hjemmeplejen. Vi ved ikke præcist, hvornår i januar det kommer til at ske, men borgerne får besked i deres eBoks, når det er muligt at bestille tid til vaccination på https://www.vacciner.dk/. Er du i familie med en i denne målgruppe, så del gerne denne information, og hjælp evt. med at bestille tid online, hvis de har svært ved det selv’.

Region Sjælland opretter tre vaccinesteder i Roskilde, Holbæk og Slagelse, og man skal så vidt muligt selv sørge for at komme derhen. Placeringen af vaccinestederne er således ikke optimal for Stevns, men placeringen er besluttet fra centralt hold, hvor der har skullet tages hensyn til det store logistik-arbejde, der er forbundet med at fordele og opbevare vaccinerne. Stevns Kommune opfordrer familie og venner til at hjælpe med transport hen til vaccinationscentret, hvis man ikke kan klare transporten selv. Stevns Kommune vil sørge for at hjælpe de borgere, som ikke selv kan og ikke har nogen til at hjælpe sig.

Udrulningens faser

På regionens hjemmeside finder man en liste over, hvordan vaccinerne fordeles. Listen er baseret på Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Region Sjælland skriver, at det er umuligt at sige, hvornår hver enkelt borger vil få tilbudt vaccinen, men at vaccineudrulningen sker i faser.

Sundhedsstyrelsens sundhedsfagligt prioriterede rækkefølge for udrulningen er:

1. Personer, som bor i plejebolig med videre.
2. Personer med alder på 65 år og over, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem.
3 Personer med alder på 85 år og over.
4. Personer med ​tilstande og sygdomme med øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19, med aktuel sygehuskontakt eller henvist til vaccination på sygehus efter konkret lægefaglig vurdering, nærmere defineret efter Sundhedsstyrelsens rammer.​​
5. Udvalgte pårørende til personer med helt særlig øget risiko for et alvorligt forløb, eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.
6. Personale i sundheds- og ældresektoren og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.
7. Personer med alderen 80-84 år.
8. Personer med alderen 75-79 år.
9. Personer med alderen 65-74 år.
10. Personer med alderen under 65 år, som har tilstande og sygdomme, der medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
11. Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner.
12. Øvrige befolkning, udvalgt for eksempel efter alder.

Det er således befolkningsgrupper i størst risiko, som bliver prioriteret først – blandt andet plejehjemsbeboere og folk med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver ramt af covid-19.

Resten af regionens borgere får et tilbud om vaccination ved en indkaldelse i e-boks efter tur. Er man fritaget for e-boks, modtager man istedet indkaldesen per brev.

Vaccinationen er gratis og er til dem, som gerne vil vaccineres.
rmh

Skriv en kommentar