(Last Updated On: 13. august 2014)

LaeserneSkriverAf Mikkel Lundemann, Folketingskandidat (K)
Formand for Konservativ Ungdom Køge Bugt     

En af Stevns kommunes helt store problemstillinger er, at de unge mennesker flytter væk fra vores kommune, og alt for ofte ikke kommer tilbage igen. Vi må erkende, at Stevns ikke er en kommune, hvor man uddanner sig meget yderligere end til og med 10. klasse. Derfor er det ganske naturligt for kommunens unge mennesker at flytte til Køge eller København, når der skal studeres eller findes et arbejde.
Det skal imidlertid ikke tage modet fra os, når det kommer til at tiltrække de unge mennesker til at flytte tilbage igen. Men hvad har vi egentlig at tilbyde disse unge børnefamilier?
Jeg blev forleden gjort opmærksom på, hvordan vi ikke gør det attraktivt at tage beslutningen om at flytte fra storbyen og til Stevns. Et ungt par med to børn, som bor og arbejder i København, tager den beslutning, at Stevns ville være et dejligt sted at vokse op med to små børn. Dette sker til trods for, at de hver dag skal køre en time længere, når de skal møde på arbejde, end hvis de blev boende i København. Familierelationerne og de gode barndomsminder er dermed trækplasteret for, at forældrene vælger at tage den beslutning at flytte tilbage til Stevns, nærmere betegnet Store Heddinge. Og hvad bliver de her mødt af…
Trods at børnetallet er faldet markant de senere år, får de at vide, at der ikke er plads til børnene i en af de nærliggende børnehaver, men at børnene skal meldes ind i en børnehave i Rødvig. Dette betyder for familien, at de hver dag skal køre til Rødvig for at bringe og hente, dvs. i modsat retning af hvor de arbejder. Jeg sætter her spørgsmålstegn ved, hvorfor kommunen ikke finder plads i en børnehave i Store Heddinge eller som det mindste i en børnehave, der er i retning mod København.
Dette er blot et lille eksempel på, hvad der gør, at vi ikke er tiltrækkende for unge børnefamilier. Dette er kun en lille del af den store helhed, som skal ændres. Hvis vi ønsker succes for vores kommune, så kræver det, at vi gør meget mere for at blive en attraktiv kommune for unge børnefamilier. Hertil kommer, at vi skal være meget bedre til at skabe jobs, trafikken skal glide og politiet skal være tilstede, når der bliver begået kriminalitet.

Skriv en kommentar