(Last Updated On: 18. oktober 2017)

Af: Henning Urban Dam Nielsen, kandidat for Socialdemokratiet

I 2013 stillede jeg op til kommunalvalget for første gang og blev valgt ind. Mit mål med at gå ind i kommunalpolitik var og er fortsat, at børnene på Stevns samlet set skal prioriteres bedre.

Her ved valgperiodens afslutning er det så tid til at se tilbage og gøre status.

Det vil jeg gøre ved at se på de fire budgetter, der er blevet vedtaget i perioden. Jeg har medtaget de politiske ønsker (ekstra penge) og de spareforslag (mindre penge), der er vedtaget med budgettet. Det, jeg laver en status over, er altså den samlede økonomi på børneområdet.

I de første tre år blev budgetterne vedtaget af borgmesteren og det daværende flertal bestående af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. I de tre år vedtog flertallet samlet set en besparelse på børneområdet på ca. 2 mio.

I de tre år var vi i Socialdemokratiet i opposition, men vi fremsatte hvert år vores eget budget. På børneområdet var vores prioriteter dog noget anderledes en flertallets. I de tre år ville vi samlet set tilføre børneområdet ca. 4,5 mio.

Efter vedtagelsen af budget 2017 smuldrede borgmesterens flertal som bekendt, da Venstre og Konservative løb fra en underskreven budgetaftale. Dansk Folkeparti havde fået nok. I forlængelse af dette opstod en ny flertalsgruppe, hvor Socialdemokratiet indtager en central rolle.

Det leder min status hen til vedtagelsen af budget 2018, det sidste i denne valgperiode. I budgettet for 2018 tilføres børneområdet godt 3 mio. En ny kurs er sat med Socialdemokratiet ved roret.

Så min konklusion på valgperioden er, at det endte godt for børneområdet. Der er i perioden tilført 1 mio., men det holdt hårdt og lykkedes kun, fordi den gamle flertalsgruppe smuldrede (borgmesterens budget for 2018 indeholder en besparelse på børneområdet på godt 2 mio., hvilket vil give et minus for perioden på 4 mio.).

Det kunne dog være gået endnu bedre for børneområdet. Hvis Socialdemokratiets budgetter var vedtaget hver gang, ville børneområdet samlet set være tilført ca. 7,5 mio. i valgperioden.

Hvis den kurs, der er sat ved budget 2018, skal fastholdes, tror jeg på, at det kræver et stærkt Socialdemokrati i næste valgperiode. Godt valg den 21. november.

Med venlig hilsen,
Henning Urban Dam Nielsen
Medlem af børneudvalget for Socialdemokratiet og kandidat til kommunalvalget

 

Skriv en kommentar