(Last Updated On: 9. november 2021)

Besynderligt, som socialdemokratiet har svært ved at påtage sig ansvaret, Helen Sørensen (S). Hver gang noget går jer imod, skal mindretallet have én over snuden.

Her kommer lidt fakta:

S har sammen med V, C og R siddet med flertallet i de sidste 4 år og har dermed påtaget jer ansvaret. I har massivt flertal i alle udvalg og kan stemme alle de sager, I vil, igennem.

Det har I gjort – også ønsket om at sælge Kystvejen 270. Den forventede indtægt har I da også allerede lagt ind i jeres budget 2022. Det fremgår, sammen med andre lignende salg, under posten ”jord, bolig/erhverv” med følgende beløb:

Forventede indtægter på salg af jord, bolig/erhverv:

  • 2022: 5,3 mio.
  • 2023:15,5 mio.
  • 2024: 10,0 mio.

Som jeg sagde i Strøby Hallen, må jeg bare konstatere, at I sælger ud af arvesølvet i håb om nogle indtægter, der kan lappe lidt på de store underskud, I har i jeres budget, hvor jeres for nyligt vedtagne bundlinje ser ud som følger (jordsalget medregnet):
Bundlinjen i budgetforlig 2022:

  • 2022: minus 6,6 mio.
  • 2023: minus 29 mio.
  • 2024: minus: 41 mio.

Mogens Haugaard
Borgmesterkandidat, Nyt Stevns

Skriv en kommentar