(Last Updated On: 7. januar 2020)

Kommunalbestyrelsen besluttede, på den lukkede del af kommunalbestyrelsesmødet den 10. oktober 2019, at sælge Strøbyhjemmet.

Beslutningsgrundlaget har tilsyneladende været meget mangelfuldt, eftersom sagen ikke har været tilstrækkelig oplyst. Ingen af kommunalbestyrelsens medlemmer var forinden blevet givet oplysning om, at der forefindes tinglyste servitutter, der indeholder et forbud mod salg af Strøbyhjemmet.

Som følge af en borgers spørgsmål til kommunalbestyrelsen på dens møde den 27. november, om de omtalte servitutter, har et kommunalbestyrelsesmedlem, Varly Jensen (O) fået sat sagen om salg af Strøbyhjemmet på Økonomiudvalgets (ØU) dagsorden (punkt 4059), på udvalgets møde den 10. december.

Varly Jensen indstiller til ØU, at kommunalbestyrelsens beslutning fra den 10. oktober 2019 vedrørende salg af Strøbyhjemmet annulleres. Varly Jensen ønsker at få forelagt et opdateret beslutningsgrundlag og fastholder sin indstilling.

Borgmester Anette Mortensen (V), der er formand for økonomiudvalget, har ligesom de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen (og dermed også de øvrige medlemmer af økonomiudvalget) modtaget et brev den 27. november 2019, fremsendt af undertegnede forfattere af nærværende læserbrev.

Borgmesteren, der i øvrigt tidligere har udtalt, at hun ønsker at træffe beslutninger på et oplyst grundlag!

Hvordan har borgmesteren det så med, at sagen om salg af Strøbyhjemmet blev besluttet på et så dårligt oplyst grundlag?

Med et fælles ønskes om bevarelse af Strøbyhjemmet
Inge Milbrat,
Rehné Høst Altenburg,
Lone Nestved

Skriv en kommentar