(Last Updated On: 5. juli 2019)

I over to år har stevnsborgere involveret sig i arbejdet med det visionsoplæg, som nu foreligger, og som skal drøftes igen på en konference til september.

Stevns: Garanteret indflydelse. Borgerdrevet. Sådan er ordlyden på det garantistempel som præger det 10 sider lange visionspapir for landdistrikter, som Udvikling Stevns offentliggjorde den 18. juni.

Forudgående proces

“Vision for landdistrikterne” er baseret på et samarbejde om udvikling af Stevns, og udarbejdet af Landsbyforum Stevns’ styregruppe og Udvikling Stevns, på baggrund af materiale, tanker og idéer opsamlet ved en række offentlige møder tilbage fra 2017.

Den nye vision skal debatteres ved en konference til september, men indtil da kan alle gå ind på hjemmesiden www.udviklingstevns.dk

For ikke digitale brugere kan oplægget hentes hos Udvikling Stevns, som holder til i Tinghuset på Nytorv i Store Heddinge.

Temaer og løsningsforslag

Visionen skal sætte retning for samarbejdet omkring udviklingen i landdistrikterne og indeholder en række mål, delmål og forslag til handlinger, fortæller projektleder Eva Rose Waldorff.

Oplægget indeholder seks overordnede temaer, som alle har opstillet brede mål og forsynet med forslag til realisering af disse.

Under temaet “Erhverv og arbejdspladser” omtales såkaldte fyrtårne, og her foreslås f.eks. etableringen af et madkulturhus, som samler lokale fødevareproducenter m.fl. En idé som følges op under teamet “Turisme”, hvor der foreslås en gourmetguide til lokale råvarer og spisesteder for at synliggøre stevnske kvalitetsfødevarer.

Søger den brede debat

Den brede tilgang er nødvendig for at sikre en god debat, mener Thomas Christensen, der koordinerer projektet:

-Vi vil gerne være med til at facilitere en bred debat blandt borgere og aktører i kommunen om, hvordan vores landsbyer og landområder skal udvikle sig de kommende år. Det er nødvendigt for udviklingen, at der er tale om en helhedsplan, som tager højde for de mange faktorer, der påvirker landsbyerne, siger han.

De lokale ildsjæle

Stevnsbladet har løbende omtalt de forudgående møder, hvor ’lokale ildsjæle’ har bidraget med innovative idéer.

Udspillet er således blevet en realitet takket være de mange frivillige kræfter, der har bidraget til at udvikle og formulere de forslag, der er med i visionsoplægget.

-Det er en lokal og frivilligt forankret vision, og det er jo en kæmpe styrke. Det er borgere fra hele kommunen, som formulerer forslag til hvordan, vi mener, kommunen kan styrke landsbyerne og landområder i Stevns. Det er dén samarbejdsånd, der skal bære udviklingen af Stevns videre, siger Thomas Christensen.

sky

 

Skriv en kommentar