(Last Updated On: 14. september 2021)

Stevns: Så er der nyt fra projektet ’Landsbyforum Stevns’, som netop har indgået samarbejdsaftale med Stevns Kommune.

Formanden for Landsbyforum Stevns, Michael Løvendal Kruse og formanden for Plan, Miljø og Teknik i Stevns Kommune, Flemming Petersen (V), var forbi rådhuset for at underskrive den officielle aftale, der stadfæstede sammenarbejdet. (Privatfoto)

Tidligere er det blevet defineret, at projektet har til formål at:

’Etablere et tværgående forum for landsby- og borgerforeninger i Stevns Kommune, som kan understøtte udviklingen i landsbyer og landdistrikter og skabe grobund for fælles projekter og styrke dialog og samarbejde med andre aktører i og udenfor Stevns Kommune – for herved at skabe større sammenhængskraft lokalt og bidrage til at gøre landsbyerne mere attraktive for beboere, tilflyttere, turister og virksomheder’.

Formanden for Landsbyforum Stevns, Michael Løvendal Kruse og udvalgsformanden for Plan, Miljø og Teknik (PMT), Flemming Petersen (V), mødtes tirsdag i sidste uge på Rådhuset i Store Heddinge for at underskrive en samarbejdsaftale mellem de 18 medlemslandsbyer og kommunen. Det oplyser Landsbyforum Stevns i en pressemeddelelse.

Her kan man videre læse, at aftalen hvert år sikrer midler til landsbyerne, der bl.a. går til driften af hjemmesiden stevnslandsbyer.dk, og at resten af midlerne skal bruges på for eksempel arrangementer eller andet, der fremmer liv, fællesskab og udvikling af landsbyerne. Som en del af aftalen skal Landsbyforum Stevns desuden deltage ved et årligt møde i PMT-udvalget.

Det officielle samarbejde sikrer dels Stevns kommune en styrket udvikling af landsbyerne, som har stået på kommunens ønskeliste i mange år, og dels sikrer den landsbyforum en løbende kontakt med kommunen, som systematiserer den udvikling den enkelte landsby har brug for, for at sikre sig nye tilflyttere samt at udveksle ideer, erfaringer og informationer og iværksætte fælles aktiviteter på tværs af landsbyerne.

– For Stevns Kommune er det utrolig vigtigt, at vi kan samle landsbyerne og skabe en fælles platform. Dermed kan vi sikre den fremtidige udvikling og fremme tilflytningen, så de små landsbyer, som er så utrolig vigtige for kommuner som Stevns, kan bestå, udtaler Flemming Petersen, mens landsbyforumsformanden, der også glæder sig over den nye aftale, fremhæver at aftalen vil få betydning den for de stevnske landsbyer, at de kan hjælpe hinanden, og at der kan skabes et netværk.

Det er de 18 landsbyer i Landsbyforum Stevns, der sammen beslutter, hvordan midlerne bedst kan styrke landsbyerne i Stevns kommune.

Samarbejdet og udviklingen af Landsbyforum Stevns er kommet i stand med hjælp fra Udvikling Stevns og Stevns Kommune.

Skriv en kommentar