(Last Updated On: 1. oktober 2020)

Borgmester Anette Mortensen (V) og regionsrådsformand Heino Knudsen (S) underskrev tirsdag i sidste uge en principaftale om flytning af Rødvig Station. En forudsætning for flytningen er, at der kommer penge til skinnerenoveringsarbejdet på Østbanen.

Af: Rikke Michael Hansen

Borgmester Anette Mortensen (V) og regionsrådsformand Heino Knudsen (S) hilser på hinanden udenfor den gamle stationsbygning i Rødvig. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Rødvig: Tirsdag eftermiddag i sidste uge mødtes borgmester Anette Mortensen (V) og regionsrådsformand Heino Knudsen (S) ved stationen i Rødvig for at underskrive en samarbejdsaftale om flytning af Rødvig Station.

I aftalen giver Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet hinanden håndslag på at gå proaktivt ind i projektet med en fælles ambition om flytte stationen nord for Vemmetoftevej, forudsat at der kommer penge til finansiering af nye skinner på Østbanen.

– Det har været et mangeårigt ønske for borgerne her i Rødvig at få stationen flyttet og har været beskrevet i lokalplaner fra både 1980 og 2007. Også i den seneste udviklingsplan for byen, som blev udarbejdet i 2016, var der to store ønsker fra byens borgere: Det ene var en ny hal, og den har de som bekendt fået. Det andet var, at få stationen flyttet til nord for Vemmetoftevej, siger borgmesteren, og forklarer videre:

– En flytning til Vemmetoftevej vil dels betyde en øget sikkerhed, da vi får nedlagt to overkørsler og samtidig mindskes støjgenerne. Desuden vil stationen komme til at ligge mere centralt i byen, der har udviklet sig nordpå. Endvidere bliver køretiden fra Rødvig mod Køge reduceret og endelig får vi mulighed for at realisere det gamle ønske om en grøn kile ned mod havnen, hvis vi kan skaffe fondsmidler til det.

De lokale er vigtigst

Flyttes stationen, vil turisterne, der primært opholder sig ved stranden og på Rødvig Havn, til gengæld få længere til toget.

– For mig er det vigtigste de mennesker, der bor i byen. Jeg tror ikke på, at turisterne tænker over, om de skal gå 700 meter for at komme med toget, siger Anette Mortensen.

– Det kommer ikke til at betyde så meget som én turist mindre i Rødvig, at vi flytter stationen. Tværtimod kan hurtige forbindelser blive en rigtig turistbooster, siger Heino Knudsen og fortsætter:

– I Region Sjælland er vi glade for at kunne forbedre den kollektive trafik. Vores overordnede mål er at styrke den kollektive trafik ved at gøre den tilgængelig for flere borgere.

Skal ske samtidig med en sporrenovering

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) og borgmester Anette Mortensen (V) underskriver en principaftale om flytning af stationen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Regionsrådsformanden understreger, at betingelsen for flytning er, at der kommer en finansieringsløsning på renoveringen af Østbanen.

– Flytning af stationen skal ske i forbindelse med, at der lægges nye skinner. Det er både mere enkelt at gennemføre og kan spare omkring syv millioner kroner på anlægsbudgettet. Derfor skal vi have aftalen om flytning af stationen på plads nu, så det bliver en del af den samlede pakke, siger Heino Knudsen.

Og hvad angår sporrenoveringsopgaven, er han optimistisk, som han selv betegner det:

– Vi kæmper med Folketinget, med fantastisk støtte fra tre borgmestre (Anette Mortensen – Stevns, Ole Vive (V) – Faxe og Maria Stærke (S) – Køge, red.). Vi har ikke fået et tilsagn endnu, men vores første mulighed bliver i forbindelse med den kommende Finanslov. Det afhænger af, hvor højt på prioriteringslisten, vi kan få opgaven, siger Heino Knudsen og forklarer videre:

– Flere har i debatten peget på, at staten kan låne pengene til os. Men hvis det skal være interessant, skal det være til minusrente og afdragsfrit. Vi har allerede mange lånemuligheder, men problemet er, at et lån i den størrelsesorden skal afdrages med 23 millioner kroner om året i 25 år. Det vil gå voldsomt ud over den øvrige kollektive trafik og er derfor ikke en mulighed.

Ifølge regionsrådsformanden er der følgende to muligheder:

– Enten må staten i ét hug finansiere den del af udgiften, som vi mangler. Eller også må den løfte vores anlægspulje med 23 millioner kroner om året, så vi kan afdrage et lån, siger han.

Giver Finansloven mulighed for, at sporrenoveringen på Østbanen kan påbegyndes, så arbejdet med at flytte stationen også kan igangsættes, vil det i givet fald betyde, at Rødvig Station vil få en ny placering i løbet af sommeren 2022.

– Skulle det værste tænkelige ske, at renoveringen ikke kommer med i finanslovsaftalen, så kæmper vi videre, lover Anette Mortensen.

Vil koste 23 mio. kr.

Toget på vej til endestationen i Rødvig. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Det koster cirka 30 millioner kroner at flytte Rødvig Station, men eftersom det kan ske i sammenhæng med renovering af skinnerne på Østbanen kan det gøres for 23 millioner kroner.

Den udgift er Region Sjælland og Stevns Kommune villig til at dele, da flytning af stationen forventes at give en række fordele i form af lavere driftsudgifter for Lokaltog, som primært er finansieret af Region Sjælland. Besparelsen lyder på ca. 12 millioner kroner fordelt over 10 år, eftersom Lokaltog ikke skal renovere den gamle stationsbygning, kommer til at køre færre kilometer samt forventer et stigende antal passagerindtægter.

Udover udgiften på 23 millioner kroner kan der komme visse anlægsudgifter i forbindelse med opførelsen af den nye station, f.eks. til parkering.

Stationsbygningens fremtid

Rødvig station var den eneste endestation, som Østbanen ejede fra starten i 1879. I dag står stationsbygningen tom, og et af de udestående spørgsmål er, hvad der skal ske med den gamle stationsbygning efter en flytning.

– Bygningen ejes af Lokaltog A/S, som støtter flytningen af stationen. Det er derfor op til dem, hvad de vil gøre med den. Men med den centrale placering kan man forestille sig mange spændende ideer for anvendelsen af den, siger Heino Knudsen.

Det er her, nord for Vemmetoftevej, at den nye station placeres. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Flertal stemte for flytning

Forud for tirsdagens møde mellem borgmesteren og regionsrådsformanden er sagen blevet behandlet i Regionsrådet samt i kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune.

Et flertal i kommunalbestyrelsen – V, S, R og K, ialt 13 medlemmer – stemte for indgåelse af en aftale mellem Stevns Kommune og Region Sjælland og gav samtidig borgmesteren bemyndigelse til at indgå den endelige aftale. Et DF-medlem stemte imod, mens fire undlod at stemme; det var 2 EL og 2 Nyt Stevns.

 

 

 

Fakta

Ifølge en undersøgelse udført af konsulentvirksomheden Atkins vil en eventuel flytning af Rødvig Station betyde følgende:

  • At det eksisterende stationsareal frigøres i Rødvig. Dermed åbnes op for muligheden for at gennemføre udviklingsplanen for Rødvig med afsæt i nedlæggelse af to overkørsler og en rekreativ byudvikling omkring arealet ’ Den grønne kile’.
  • At der bygges en ny og mere centralt beliggende station, hvilket betyder en forventet stigning i antallet af passagerer samt driftsbesparelser.
  • At flytningen af Rødvig station kan gennemføres i forbindelse med sporrenoveringen og derfor uden større driftsforstyrrelser.
  • At flytningen kan gennemføres til ca. 3/4 dele af prisen, hvis det sker i forbindelse med renoveringen af Østbanen.
  • At flytningen kan understøtte ambitionen om 63 minutters transporttid mellem Rødvig og Københavns Hovedbanegård pga. sparet rejsetid.

Skriv en kommentar