(Last Updated On: 5. januar 2018)

Stevns har brug for en samlet trafikplan, mener Plan, Miljø og Fritidsudvalgets medlemmer.

Stevns: Kommunes nye Plan, Miljø og Fritidsudvalg mødtes 2. januar, og her vedtog alle medlemmer, med undtagelse af Varly Jensen (DF), en samlet trafikplan for Stevns Kommune og en lokaltrafikplan for Strøby Egede.

Strøby Egedes lokalplan

Den samlede trafikplan for Stevns Kommune skal på baggrund af en kortlægning og analyse af de trafikale forhold herunder trafikstrukturen, trafiksikkerhed, fremkommelighed og den kollektive trafik være et planlægningsværktøj for politikerne og forvaltningen.

Trafikplanen skal dels se på de overordnede trafikale forhold og dels zoome ind på de lokale trafikale udfordringer i kommunens udviklingsbyer.

Den lokale trafikplan for Strøby Egede skal særligt se på de lokale trafikale udfordringer i forhold til den igangværende byudvikling, ændring af zonestatus for sommerhusområder og den kommende statsvejforbindelse til sydmotorvejen.

DF: Risiko for pengespild

Kommunalbestyrelsen giver således en samlet anlægsbevilling på en halv million kroner. 500.000 kr. til en trafikplan for hele kommunen, og 100.000 kr. til udarbejdelse af en lokal trafikplan kun for Strøby Egede.

Varly Jensen begrunder sin modvilje således:

– Det er rettidig omhu at afvente den endelige statsvejs placering, inden forvaltningen allerede ultimo januar 2018 opstarter de to trafikplaner, hvor de 500.000 kr. kan være spildt, da man i øjeblikket ikke ved noget om statsvejens placering, siger Varly Jensen (DF), der anbefalede at afvente udmelding fra Vejdirektoratet angående placering af kommende omfartsvej til motorvejsnettet.

Tror på en statsvej

Formanden for Plan, Miljø og Fritidsudvalget, Flemming Petersen (V), finder beslutningen rigtigt, idet trafikplanen er meget omfattende og ikke vil kollidere med Vejdirektoratets udspil.

– Den samlede trafikplan skal på baggrund af indsamlet data, kortlægning og analyser, bruges som planlægningsværktøj for politikere og forvaltning, forklarer han og fortsætter:

– Herunder vil det arbejde med løsninger for statsvej på Stevns, som vejdirektoratet er i gang med, indgå. Med andre ord arbejdet kan igangsættes, med statsvejen som vilkår på lige fod med de andre trafikale vilkår, som er i vores kommune.

Flemming Petersen tror, at der kommer en statsvej.

– At folketinget har sprunget beslutningsled over, og afsat 3,5 mio. kr. direkte til en forundersøgelse af Stevns/Køge trafikken, er et godt tegn på velvilje fra statens side, slutter han.

Et udspil fra Vejdirektoratet forventes til sommer.

sky

 

Skriv en kommentar