(Last Updated On: 25. april 2022)

Kære Bjarne

Hvis der i kommunalbestyrelsen bliver truffet en principbeslutning om at undgå indenrigsflyvning, så er det alt andet lige sidestillet med at udgøre ‘et krav’, som du foreslår. Altså hvis forslaget vedtages. En hensigtserklæring der bliver til reel handling. I øvrigt er jeg ikke sikker på, at der ville være politisk opbakning til at flyve i luftballon til Aalborg, men det er ikke noget, jeg har undersøgt.

Selvom effekten på Stevns’ samlede CO2-regnskab måske nok i det store hele er lille, så har lidt som bekendt også ret, og adfærd avler adfærd. Principper skal ud at leve gennem vores handlinger, og den minimale tidsbesparelse ved at tage flyet retfærdiggør i min optik ikke den øgede klimabelastning.

Du skriver, at underskriverne udgør et flertal, men der må jeg desværre korrigere dig, for selvom der er fire underskrivere fra fire partier, så udgør vi hver især enkeltpersoner i denne henseende. Enkeltpersoner, som opfordrer kommunalbestyrelsens resterende medlemmer til at stå sammen om dette forslag om at undgå indenrigsflyvning.

Sammen står vi stærkere, og den grønne omstilling har brugt for konsensus for at få luft under vingerne – om man vil.

Julie Hoff Sørensen
SF Stevns

Skriv en kommentar