(Last Updated On: 27. oktober 2020)

Dele af Veststranden i Rødvig oplever i perioder ophobning af store mængder tang. I andre perioder er her indbydende sandstrand, som bruges flittigt af både de lokale og turisterne. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Rødvig: På seneste møde i kommunalbestyrelsen godkendte 17 ud af 19 medlemmer at afsætte 428.000 kroner, som skal bruges til strandforbedring i det nordlige hjørne af veststranden i Rødvig. Dermed får hjørnet tilført mellem 5.000-15.000 kubikmeter sand, hvilket bl.a. forventes at have en positiv effekt i forhold til ophobningen af tang og de deraf følgende lugtgener.

Pengene var egentlig allerede frigivet af fagudvalget Plan, Miljø og Teknik (PMT), men Dansk Folkepartis Varly Jensen har benyttet sig af sin standsningsret for at få sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

– Jeg efterlyser en klar melding fra arbejdsgruppen, inden der tages stilling til et kystbeskyttelsesprojekt, forklarede Varly Jensen.

Der har i starten af 2020 været afholdt borgermøde om Rødvig Veststrand og her blev nedsat en arbejdsgruppe med medlemmer fra lokalområdet samt kommunens forvaltningen. I arbejdsgruppen er to forskellige projekter blevet drøftet: Dels plan A, der omhandler et stort fælles kystbeskyttelsesprojekt for hele den en kilometer lange strækning, hvor der både indgår sandfordring og en høfde mod syd. Desuden plan B, som er et mindre sandfodringsprojekt i det nordlige hjørne af stranden.

Som udvalgsformand for PMT, Flemming Petersen (V) forklarede, var det det daværende fagudvalg i forrige periode, som afsatte en pulje til sandfodring. Men projektet blev sat på hold, da det viste sig, at det sand man dengang ville bruge – sandet skulle tages fra havneindsejlingen – ikke var egnet til formålet.

– Sandfodringen er jo noget vi har lovet og besluttet for flere år siden, og nu frigiver vi pengene til det. Stranden er den eneste rigtige turiststrand og bystrand vi har i kommunen, og mange turister benytter sig af den, argumenterede Line Krogh Lay (R), der er medlem af PMT-udvalget.

Varly Jensen gav dog udtryk for, at en sandfodring vil være spild af penge:

– Ved den første kuling med pålandsvind, bliver de 428.000 kroner skyllet væk og så er vi lige vidt. Vi har 44 kilometer strand og vi skulle istedet lave en heldhedsplan for hele strækningen, sagde han.

Udover standfordringen i det nordlige hjørne af Rødvig Veststrand blev det endvidere besluttet, at der skal arbejdes videre med et kommunalt fællesprojekt for kystsikring i hele området.
rmh

Skriv en kommentar