(Last Updated On: 27. januar 2022)

For godt et halvt år siden blev Rødvig Veststrand sandfodret. I dag er sandstranden fortsat relativt bred, tangen ligger i et stort område, men er lettere at komme til og få fjernet igen og effekten ift. kystsikring har indtil videre været god.

Af: Rikke Michael Hansen

Billederne af Rødvig Veststrand er taget en formiddag i januar 2022. Der er fortsat en relativt bred sandstrand, fedtemøget ligger i et stort område men er lettere at komme til og få fjernet igen og sandfodringen har forbedret kystsikringen. (Fotos: Rikke Michael Hansen):

 

Rødvig: I sommers fik Stevns Kommune sandfodret Rødvig Veststrand med 15.000 kubikmeter sand.

Formålene med sandfodringen var flere: Placeringen af de mange kubikmeter sand skal dels 1. virke som kystbeskyttelse, dels 2. give et større strandområde og endelig 3. skabe bedre betingelser for at få den tang væk, som i perioder ophober sig i hjørnet af badestranden, der har fiskerihavnen som nabo.

I alt 15.000 kubikmeter sand blev i juni måned pumpet ind på stranden, og sommeren igennem kunne lokale såvel som turister nyde den flotte, brede sandstrand.

Arbejdet blev udført af HedeDanmark og den samlede pris for sandfodringsprojektet var 1.576.000 kroner.

Her et luftfoto af stranden, taget i 2020 før sandfodringen blev foretaget. (Luftfoto: Stevns Kommune)

Blæsevejr flytter sandet

Nu er sommeren for længst forbi og vejret har flere gange vist tænder med kraftige vinde. Især blæsevejr fra øst vil i mere eller mindre grad påvirke sandfodringen på Veststranden, hvilket kyst- og klimamedarbejder i Stevns kommune Bent Hummelmose allerede kunne oplyse om, dengang projektet blev planlagt:

– Noget af sandet forsvinder igen, når det blæser fra øst. Og ved en 100 års-hændelse vil det meste af sandet nok blive suget ud og placere sig andre steder. Men det bliver i området og vil bygge sig op på stranden igen over tid, sagde Bent Hummelmose dengang.

Hvordan ser stranden så ud i dag, et halvt år senere? Stevnsbladet har spurgt Bent Hummelmose om hans umiddelbare vurdering af de foreløbige resultater ift. de tre formål:

Hvad angår kysbeskyttelsen beskriver Bent Hummelmose de foreløbige resultater som værende ’meget gode’:

– Sandfodringen har hævet havbunden og skabt et langt, fladt forløb ind mod kysten, som tager kraften af bølgerne. Som kystbeskyttelse forventer jeg stadig, at sandfodringen har en effekt i 5-7 år, vurderer han.

Sandet forsvinder lidt hurtigere end forventet

Også et større strandareal er opnået, og arealet er fortsat større, end det var inden stranden blev fodret med sand:

– Jeg havde forventet, at cirka halvdelen af sandfodringen relativt hurtigt vil flytte ud og ned under havoverfladen. Lige nu kunne det godt se ud til, at det er gået lidt hurtigere, end hvad jeg havde forventet, lyder det fra kyst- og klimamedarbejderen, som fortsætter:

– Der er selvfølgelig rigtig meget sand, der er flyttet ud under havets overflade. Set i bakspejlet, så skulle vi nok have lagt en del af sandet på revlerne, altså under havets overflade, så man ikke fik en opfattelse af, at sandet skal ligge helt ud til knækket på molen. Lige nu ligger der store mængder sand kystnært under havoverfladen – og det sand fungerer stadig godt som kystbeskyttelse, da det tager kraften af bølgerne.

På fotoet med de forskellige streger og skraverede områder har Bent Hummelmose med den blå pil angivet den forventede kystlinje efter sandfodringen. Fotoet var en del af det materiale, som var udarbejdet til brug for i den politiske behandling på kommunalbestyrelsesmødet i april 2021, hvor et flertal godkendte at igangsætte sandfodringen.

(Fotoillustration: Bent Hummelmose, Stevns Kommune)

– Jeg forventede, at kystlinjen ville være cirka 34 meter fra skrænten et år efter sandfodringen – og at kystlinjen 3-4 år efter sandfodringen vil være ca. 25 meter fra skrænten – begge dele målt cirka midtvejs mellem havnen og regnvandsudløbet, 45 meter fra havnen. Afstanden til skrænten skal måles ved en vandstand på 0 meter over daglig vande. Jeg har ikke kontrolleret præcist, hvordan det ser ud nu, men det er mit indtryk, at der cirka er 30-35 meter ud til kystlinjen fra skrænten, målt 45 meter fra havnen, lyder Bent Hummelmoses vurdering.

Så stranden har stort set udviklet sig, som Bent Hummelmose havde forventet, om end han havde håbet, at lidt mere af sandet ville være over havoverfladen og at selve strandarealet, ville have været større, end det er lige nu.

Desuden har det vist sig, at regnvandsudledningen ud for Knudsvej har skabt flere udfordringer end ventet.

– Dels ser der ud til at være en samling, som ikke er helt tæt, og dels er der udfordringer med, at den sander til. Det kunne godt se ud til, at vi bliver nødt til at lægge den om, siger han.

Tang kan ikke undgås

Hvad angår ophobningen af tang, så forklarer Bent Hummelmose, at sandfodringen ikke kan forhindre, at der kommer tang ind på stranden

– Lige nu er der kommet temmelig meget tang ind. Men i forhold til tidligere, kan man sagtens gå en tur langs stranden, uden at skulle trampe rundt i tang – og som det ser ud nu, så vil det også være lettere at skubbe tangen ud.

Midtvejsevaluering i 2025

Hvis en sandfodring skal virke ordentligt både som kystbeskyttelse og rekreativt område, så kræver det vedligeholdelse med yderligere sandfodring, forklarer Bent Hummelmose. Men der behøver ikke at være lige nu:

– Jeg mener, at det er unødvendigt at tilføre mere sand til stranden forud for den kommende strandsæson, siger han.

Der skal laves midtvejsevaluering af sandfodringen i 2025, og i den forbindelse vil det være oplagt at vurdere, om der er brug for supplerende sandfodringer.

Hvis der er en lokal person, som har lyst til at dokumentere strandens udvikling systematisk ved at tage billeder fra samme sted, når vandstanden er 0 meter over daglig vande, så er man meget velkommen til at kontakte Bent Hummelmose på kyst@stevns.dk.

 

 

 

Skriv en kommentar