(Last Updated On: 16. april 2019)

Rikke Groth Krumbach er ny formand i SEBG. (Privatfoto)

Strøby Egede: Borger- og Grundejerforeningen i Strøby Egede (SEBG) valgte torsdag aften i sidste uge ny formand. Det bliver Rikke Groth Krumbach, som blev valgt ind i bestyrelsen sidste år.

Den nye formand var ikke selv til stedet ved aftenens generalforsamling, da hun var bortrejst, men en enig bestyrelse pegede på hende som afløser for Georg Vad-Nielsen, der efter 43 år i bestyrelsen, heraf de 26 år som formand, havde valgt at træde af.

Rikke Groth Krumbach havde istedet forberedt et lille præsentation, hvor man blandt andet kunne læse:

’Som formand for SEBG vil jeg arbejde på at værne om rammerne for vores nærmiljø og Strøby Egedes fremtid ved at sikre en åben dialog til vores medlemmer samt være en aktiv sparringspartner til vores lokale politikere samt forvaltningen’.

Foreningens nye formand har boet i Strøby Egede de seneste 13 år, hun er gift med Christopher og sammen har de to døtre. Hun pendler dagligt til Høje Taastrup, hvor hun er lærer på en folkeskole. Hun er uddannet Cand. theol.

Generationsskifte

Også kasserer gennem 22 år, Arne Hansen, takkede af efter lang og tro tjeneste i bestyrelsen.

Istedet blev Allan Nielsen og Andreas Glentemose valgt ind i bestyrelsen, og desuden var der genvalg til Andreas Vestergaard Pedersen. Alle blev de valgt ind for en 2-årig periode.

De to suppleanter Rikke Høyer Schrøder og Nicklas Helt ønskede ikke genvalg, istedet blev Morten L. Jensen og Ronny Vossen valgt ind.

Der er således kommet mange nye ansigter i foreningens bestyrelse de seneste par år.

Til den afgående formand, Georg Vad-Nielsen, var der vin og gave, her overrakt af Viggo Boe Hansen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Parløb gennem 22 år

Udover blomster og gaver var der pæne ord fra bestyrelsesmedlem Viggo Boe Hansen til de to abdicerede. Formanden fik ros for lang og tro tjeneste, og for hans ihærdige indsats med trafiksikkerheden:

– Hvilket har fået ’mange striber, bump og chikaner’ til byen, som Viggo Boe Hansen formulerede det.

Omfartsvejen og statsvejen kaldte han for Georgs ’møg- og mærkesag’, og så blev den tidligere formand rost for at have skabt et godt samarbejdsklima i bestyrelsen og med Stevns Kommune.

Arne Hansen blev rost for sin trofaste indsats og evne til at stå imod, trods mange kritiske bemærkninger fra medlemmerne om nogle af udgiftsposterne i foreningens regnskab.

– Du har haft et fint parløb med Georg gennem årene, sagde han.
rmh

Skriv en kommentar