(Last Updated On: 30. november 2021)

30 nye medlemmer har meldt sig ind i den over 100 år gamle forening siden sidste år, så Selskabet Højeruplund har nu 257 medlemmer. 76 af dem var mødt op til generalforsamling tirsdag aften i sidste uge.

Højeruplund: Formanden Jens Carl Jørgensen kunne i sin beretning afsløre over for de 76 fremmødte medlemmer, at Selskabet Højeruplund det seneste år er vokset med 30 medlemmer, så der nu er 257.

Ud af dem er 78 såkaldte “livsvarige medlemmer”, lød det fra Jens Carl Jørgensen, der herefter gik over til at fortælle om selskabets nok vigtigste funktion: at passe og pleje den gamle kirke på klintekanten.

– Vi har i beretningsåret haft kirken lejet ud 45 gange – mest til vielser.

Formand Jens Carl Jørgensen var rundt om mange emner i sin beretning på Selskabet Højeruplunds generalforsamling tirsdag aften. (Foto: Erik Nielsen)

Han vægtede også, at prædikestolens apostle nu er samlet igen.

– Apostlen Marcus er blevet genskabt af billedskærer Claus Englund Pedersen fra Køge, sagde Jens Carl Jørgensen, som også forklarede, at den fundats, som har været selskabets direkte henvisning til Nationalmuseet, nu er passé:

– Den gamle fundats, der regulerede forholdet til Nationalmuseet og fastsatte oprettelsen af en vedligeholdelsesfond for kirken, har mistet betydning efter fredningen af kirkeruinen i 1975, og vi har i årevis ikke indsendt kirkens regnskaber til Nationalmuseet. Derfor har jeg nu fået afklaret, at vu kan “brænde” fundatsen fra 1939, da den er bortfaldet.

I løbet af året har Selskabet Højeruplund haft murer Claus Jørgensen til at gennemgå alle mindelundens mindesmærker og udbedre sokler samt forny fuger.

Tak til traktør

Formanden og bestyrelsen sendte en stor og gengældt tak videre til traktør Karl Peter Andersen, der på ottende år er forpagter af Traktørstedet Højeruplund, og som gerne ser sin forpagtning udvidet med mulighed for overnattende gæster.

Det arbejder bestyrelsen på kan realiseres enten ved en ombygning eller en nedrivning af den gamle museumsbygning.

Sikkerhed for gæster

På mange opfordringer fra Verdensarv Stevns blev Selskabet Højeruplund i løbet af året enige med kommunen om yderligere sikring på det sted, hvor en person faldt ned for et år siden.

– Tak til Verdensarv Stevns’ direktør for inspirationen og til kommunen for udførelsen. Den kunstneriske værdi af den nye sikring kan måske diskuteres, men jeg har ikke hørt om, at andre uheld på stedet siden hegnet er sat op, forklarede Jens Carl Jørgensen til forsamlingen tirsdag aften.

Fredning og erstatning

Landmåleren har nu været ude for at markere fredningsgrænsen på Selskabet Højeruplunds jord, og der er blevet i løbet af året blevet udbetalt en erstatning på 125.145 kroner, som er et éngangsbeløb, pointerede både formanden og senere kassereren i deres beretninger.

– En gruppe lodsejere, som vi ikke er med i, har anlagt sag for at få fredningen kendt ulovlig. Vi ser til i spænding fra sidelinjen, sagde Jens Carl Jørgensen.

Legepladsen har fået nye legeredskaber i løbet af det seneste år.

Traktør Karl Peter Andersen (stående, bagerst i lokalet) fik ordet flere gange i løbet af Selskabet Højeruplunds generalforsamling. Både for at takke bestyrelsen for at have bakket ham op under corona-nedlukningen, men også for at tilbagevise en påstand om at besøgscentrets direktør skulle være garant for et kulturhus i Højeruplund. (Foto: Erik Nielsen)

Fremtidens projekter

I 2022 regner Selskabet Højeruplund i samarbejdet med kommunen at komme længere med planerne for den nye parkeringsplads og det ”arkitektoniske løft” af området med blandt andet ny trappe og ny legeplads samt museumsbygningens fremtidige anvendelse.

– Vi arbejder på en struktur som gør det muligt for traktøren at bygge værelser i museumsbygningen. Og det vil måske kræve en ekstraordinær generalforsamling, lød det i afslutningen af formandens beretning.

Fortsætter med samme hold

Ved generalforsamlingen var Lars S. Hansen, Steen Adamsen og Bo Henriksen alle på valg til bestyrelsen.

De blev alle tre genvalgt uden modkandidater og kan dermed fortsætte på posten de næste tre år indtil de er på valg igen.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig, hvor alle beholdt de samme poster. Bestyrelsen i Selskabet Højeruplund ser således ud:
Jens Carl Jørgensen (formand), Lars S. Hansen (næstformand), Poul Helweg Larsen (kasserer), Steen Adamsen (sekretær) samt Bo Henriksen, Niels H. Jensen, Janni Jørgensen, Kristian Madsen og Karen Lunde.

 

Skriv en kommentar