(Last Updated On: 9. maj 2014)

LaeserneSkriver1af Klaus Kroll, Rødvig
Formand, konservative Stevns

Et af de vigtigste valg i Europa er på trapperne og selvom Bruxelles er langt væk fra Stevns indvirker beslutningerne derfra direkte på vores hverdag. Med et åbent transparent indre marked og et stærkt EU står vores virksomheder, og dermed økonomi, stærk rustet.

Vores lokale virksomheder her på Stevns er i direkte konkurrence med resten af Europa, og derfor er det vigtigt at få kandidater i EU, der har områder som Stevns med i tankerne, når de store beslutninger skal tages.

Vi er som Konservative ikke jubeleuropæere, men Europa orienterede med et kraftigt ønske om at fjerne bureaukratiet og sikre et samlet Europa der fastholder samarbejdet frem for isolationen. EU har som alle andre store organisationer sine svagheder, men vi mener, det er vigtigt at opretholde EU´s rolle og kigge på de elementer hvor vi som del af et fælles europæisk projekt, virkelig kan flytte os. Dette gælder i særdeleshed miljø, grøn energi og arbejdspladsskabelse, hvor en fælles indsats for alvor, kan skubbe udviklingen i den rigtige retning.

Netop inden for den grønne sektor har vi på Stevns en særlig interesse og her vil EU kunne være en direkte medspiller, hvilket dog kræver at vi har ”vores mand i EU” for at kunne lykkes. Vi har et stærkt Konservativt kandidathold, der netop går til valg på at fremme regionale og lokale interesser herunder et område som Stevns.

Jeg vil derfor opfordre til et stort fremmøde på valgdagen og et ydmygt ønske om, at Stevns vælger samarbejdet frem for isolationen og indflydelse frem for en ubetydelig status. Et kryds ved Bendt Bendtsen eller Christian Wedell-Neergaard sikrer Stevnsk indflydelse i et nødvendigt europæisk samarbejde.

Skriv en kommentar