(Last Updated On: 29. december 2020)

Stevns: Da journalist og tv-vært Sofie Linde fra scenen ved årets Zulu Comedy Galla i august delte sin historie om sexchikane, satte hun gang i en ny bølge af MeToo i Danmark.

Både i mediebranchen, fagbevægelsen, virksomheder, institutioner og blandt politikere blussede debatten op, og nye sager om krænkelser og sexisme dukkede op.

Nu har Kommunernes Landsforening (KL) sendt et vejledende materiale om sexisme til kommunerne, heriblandt Stevns, som oplæg til debat.

Stevns Kommune har ikke selv haft sager om sexisme, men kommunalbestyrelsen har alligevel valgt at tage emnet op til en drøftelse. På seneste møde i kommunalbestyrelsen blev det derfor drøftet, hvordan man forbygger og håndterer sexisme i kommunalbestyrelsen.

– Umiddelbart kender vi ikke til nogen situationer i kommunalbestyrelsen. Vi startede drøftelsen i økonomiudvalget og var her enige om, at det en vigtig sag, som kræver opmærksomhed fra alle medlemmer i kommunalbestyrelsen, hvorfor vi sendte sagen videre til en helt overordnet drøftelse, udtaler borgmester Anette Mortensen (V) og tilføjer:

– Der var stor enighed rundt om bordet om, at sexisme eller anden form for krænkende adfærd ikke er noget, der skal finde sted i Stevns’ kommunalbestyrelse, og derfor har vi også besluttet nu, at emnet skal indgå i introduktionen af den nye kommunalbestyrelse, som vælges i november måned til næste år.

Oplever et nuværende medlem af kommunalbestyrelsen chikane eller krænkelser, kan medlemmet få hjælp via KL’s hotline eller ved at gå direkte til borgmesteren eller kommunaldirektøren med en fortrolig henvendelse.

Ydermere skal det undersøges, om det vil være en mulighed at rette henvendelse til andre, eksempelvis til den kommende borgerrådgiver i Stevns Kommune eller whistleblowerordning.

Og som både borgmesteren og udvalgsformanden for Social og Sundhed, Henning Urban Dam (S) fremhævede, så er det vigtigt at få det sagt højt.

Flere af kommunalpolitikerne, heriblandt Mogens Haugaard (Nyt Stevns) og Line Krogh Lay (R) fremhævede desuden vigtigheden af dels at få konkretiseret procedurerne, dels at have et eksternt sted at kunne henvende sig.

Mikkel Lundemann Rasmussen (K) glædede sig over det fine samarbejde og arbejdsklima, der findes i kommunalbestyrelsen.
rmh

Fakta

KL har udarbejdet inspirationsmaterialet:

Sexisme i lokalpolitik – forebyggelse og håndtering

KL opfordrer i vejledningen til, at Kommunalbestyrelsen f.eks. drøfter følgende, hvis man lokalt ønsker at tage en debat om emnet, herunder hvordan man forebygger og håndterer sexisme:

  • Hvad forstår vi ved sexisme? Og har vi et billede af, hvordan det påvirker, og hvad det indebærer for den enkelte?
  • Forekommer sexisme hos os hhv. i kommunalbestyrelsen og/eller i relationen til embedsmænd, borgerne og samarbejdspartnere?
  • Hvad kendetegner de sammenhænge, hvor det forekommer, og hvordan kommer det konkret til udtryk?
  • Har vi i dag en kultur, hvor vi kan sige fra – eller hvad skal der til, for at vi får det?
  • Hvordan kan vi stå sammen om, at de, der udsættes for sexisme eller overværer det, har kommunalbestyrelsens opbakning?
  • Hvad skal være hovedlinjen i en sexismepolitik, der præciserer kommunalbestyrelsens holdning til sexisme? Hvordan kommunikerer vi den, og hvordan holder vi hinanden fast på den?
  • Skal vi hos os formulere nogle konkrete retningslinjer for, hvordan vi forebygger og håndterer sexisme i vores indbyrdes samarbejde og i mødet med embedsmænd, borgere og samarbejdspartnere?

KL eller andre kan evt. inddrages i de lokale debatter.

Skriv en kommentar