(Last Updated On: 1. juni 2021)

SF er ikke enig med Enhedslisten i, at der ikke skal være en statsvej fra Stevns til motorvejen.

Stor ros til Køge og Stevns kommuner for at nå til enighed om et fælles høringssvar i forbindelse med statsvejen, som bliver til gavn for flest stevnsboere. I SF har vi hele tiden advokeret for en linjeføring, der går så tæt på Køge som muligt, og derfor vi helt tilslutte os forslag 5 i Vejdirektoratets forundersøgelse – det er den, der udgår tæt på Strøbyskolen. En sådan linjeføring vil klart flytte mest trafik uden om Køge til glæde for både pendlere og den kommende store mængde turister, som vi forventer, vil besøge Stevns.

Det skal ikke være mere besværligt at være pendler – tværtimod. Derfor er SF ikke enig med Enhedslisten i, at der slet ikke skal etableres en statsvej fra Stevns til motorvejen. Men vi er enige i, at den kollektive trafik skal gøres mere attraktiv. Det betyder, at vi fortsat skal udbygge vores park and ride-områder, sikre at ventetiden mellem Østbanen og Ringsted – København-banen bliver minimal, og undersøge, om Stevns Kommune kan gøre mere for at fremme samkørslen.

Det er vigtigt for den fortsatte udvikling af Stevns, at det er let at komme til og fra Stevns.

Michael Graakjær
Formand for SF-Stevns

Skriv en kommentar